Önceki Ayet Sonraki Ayet  
27. Sûre Neml/29

 قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ

  Kâlet yâ eyyuhâl meleu innî ulkıye ileyye kitâbun kerîm(kerîmun).

Kelime Karşılaştırma
kâlet : dedi
yâ eyyuhâ : ey
el meleu : ileri gelenler
innî : muhakkak ben
ulkıye : bırakıldı
ileyye : bana
kitâbun : bir yazı, mektup
kerîmun : kerim, kıymetli
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = (Mektûbu alan Sebe’ Melîkesi:) 'Ey ileri gelenler! Doğrusu bana (pek) şerefli bir mektub bırakıldı!' dedi.

 Abdullah Parlıyan = Dedi ki: Ey ileri gelenler; gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.

 Adem Uğur = (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi,) "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.

 Ahmed Hulusi = (Sebe Melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca,) "Siz ey soylular!" dedi, "Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

 Ahmet Tekin = Mektubu alan Sebe’ kraliçesi:'Beyler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.' dedi.

 Ahmet Varol = (Hükümdar olan kadın) Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Şüphe yok ki bana, çok şerefli bir mektup bırakıldı.»

 Ali Bulaç = (Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı."

 Ali Fikri Yavuz = (Sebe’ hükümdarı Belkıs kavmine) dedi ki: “- Ey seçkin topluluk! Bana çok iyi bir mektup bırakıldı.

 Ali Ünal = (Mektubu alan Kraliçe, etrafındakilere) “Ey vezirler, idare meclisinin değerli üyeleri!” dedi: “Bana çok yüksek bir makamdan geldiği anlaşılan önemli bir mektup bırakıldı.

 Bayraktar Bayraklı = Sebe' melikesi, “Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı” dedi.

 Bekir Sadak = (29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve 'sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin' diyen Suleyman'dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi. *

 Celal Yıldırım = (29-30) (Hüdhüd verilen emri aynen yerine getirdi. Sebe' Melikesi): «Ey ileri gelenler!» dedi, «doğrusu bana cok önemli bir mektup bırakıldı; şüphesiz ki o, Süleyman'dandır; Rahman ve Rahîm olan Allah adıyladır.»

 Cemal Külünkoğlu = (29-31) (Hüdhüd'ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve ‘sakın bana karşı başkaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı.”

 Diyanet İşleri (eski) = (29-31) Sebe melikesi: 'Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı' dedi.

 Diyanet Vakfi = (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

 Edip Yüksel = (Kadın lider) dedi, 'Ey konseyim, bana onurlu bir mektup gelmiş bulunuyor.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Kadın, ey a'yan dedi: bana bir mektub bırakıldı, bana çok mühim ve şayani tekrim

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Kadın dedi ki: «Ey ileri gelenler bana çok önemli ve saygıdeğer bir mektup bırakıldı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi): «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

 Gültekin Onan = (Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı."

 Harun Yıldırım = (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) "Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi.

 Hasan Basri Çantay = (Sebe' hükümdarı) dedi ki: «Ey ileri gelenler, hakikat bana çok şerefli bir mektub bırakıldı».

 Hayrat Neşriyat = (Mektûbu alan Sebe’ Melîkesi:) 'Ey ileri gelenler! Doğrusu bana (pek) şerefli bir mektub bırakıldı!' dedi.

 İbni Kesir = Dedi ki: Ey ileri gelenler; gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.

 Kadri Çelik = (Sebe melikesi Belkıs) Dedi ki: “Ey önde gelenler! Gerçekten bana oldukça önemli bir mektup atıldı.”

 Muhammed Esed = (Sebe Melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca,) "Siz ey soylular!" dedi, "Bana çok önemli bir mektup gönderildi.

 Mustafa İslamoğlu = (Sebe kraliçesi mektubu alınca): "Siz ey seçkinler!" dedi, "Elime çok önemli bir mektup geçti.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (Hükümdar olan kadın) Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Şüphe yok ki bana, çok şerefli bir mektup bırakıldı.»

 Ömer Öngüt = (Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. ”

 Şaban Piriş = (Hüdhüd mektubu atınca, Sebe Kraliçesi:) -Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı.

 Sadık Türkmen = (kraliçe) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.

 Seyyid Kutub = Sebe’ melikesi dedi ki: “Ey ileri gelenler, gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı.”

 Suat Yıldırım = Kraliçe: "Değerli danışmanlarım! "Bana çok önemli bir mektup gönderildi."

 Süleyman Ateş = (Hüdhüd'ün mektubu götürüp kendisine attığı Seba melikesi Belkis) Danışmanlarına dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı."

 Tefhim-ul Kuran = (Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: «Ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı.»

 Ümit Şimşek = Belkıs 'Efendiler,' dedi. 'Bana önemli bir mektup bırakıldı.

 Yaşar Nuri Öztürk = Melike dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana önemli bir mektup bırakıldı."

 İskender Ali Mihr = (Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim (kıymetli) bir yazı (mektup) bırakıldı." dedi.

 İlyas Yorulmaz = Sebe melikesi “Ey seçkin yardımcılarım! Bana çok değerli bir mektup getirildi. ”