Önceki Ayet Sonraki Ayet  
27. Sûre Neml/30

 إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi).

Kelime Karşılaştırma
inne-hu : muhakkak o
min suleymâne : Süleyman’dan
ve inne-hu : ve muhakkak o
bismillâhi (bi ismi allâhi) : Allah’ın adıyla
er rahmâni : rahman olan
er rahîmi : rahîm olan (rahmet nuru gönderen, rahîm esmasıyla tecelli eden)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (30-31) “Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = O, gerçekten de Süleyman'dan geliyor ve gerçekten de içinde şunlar yazılı: Rahman ve rahîm Allah Adıyla.

 Abdullah Parlıyan = Mektup, Süleyman'dan geliyor ve dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere acıyan Allah adına yazılmış.

 Adem Uğur = Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.

 Ahmed Hulusi = "Mektup, Süleyman'dandır; muhakkak ki o(nun başlangıcı) Bismillahir Rahmanir Rahıym'dir. "

 Ahmet Tekin = 'Mektup Süleyman’dandır. Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahman ve rahim olan Allah’ın izni ve yardımıyla, Allah’ın adıyla başlamaktadır.'

 Ahmet Varol = Bu (mektup), Süleyman'dan ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlıyor).

 Ali Bulaç = "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır."

 Ali Fikri Yavuz = O, muhakkak ki Süleyman’dandır ve o (mektubun ilk satırı) bismillâhirrahmânirrahîm’dir.

 Ali Ünal = “Süleyman’dan geliyor ve Rahman, Rahîm Allah’ın Adı’yla diye başlıyor. (Özü de şu):

 Bayraktar Bayraklı = “Mektup Süleyman'dandır, rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla başlamaktadır.”

 Bekir Sadak = (29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve 'sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin' diyen Suleyman'dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi. *

 Celal Yıldırım = (29-30) (Hüdhüd verilen emri aynen yerine getirdi. Sebe' Melikesi): «Ey ileri gelenler!» dedi, «doğrusu bana cok önemli bir mektup bırakıldı; şüphesiz ki o, Süleyman'dandır; Rahman ve Rahîm olan Allah adıyladır.»

 Cemal Külünkoğlu = (29-31) (Hüdhüd'ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve ‘sakın bana karşı başkaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı.”

 Diyanet İşleri (eski) = (29-31) Sebe melikesi: 'Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı' dedi.

 Diyanet Vakfi = «Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.

 Edip Yüksel = 'O, Süleyman'dandır, ve o, 'Rahman ve Rahim ALLAH'ın İsmiyle' dir'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Süleymandan ve, o Rahmân, rahîm Allahın ismiyle

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Süleyman'dan; o Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = «Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.»

 Gültekin Onan = "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve "Şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Tanrı'nın Adıyla" (başlamakta)dır."

 Harun Yıldırım = "Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır."

 Hasan Basri Çantay = “Mektup Süleyman'dandır ve o: 'Bismillâhirrahmânirrahim. ' (ile başlamakta)dır. ”

 Hayrat Neşriyat = 'Şübhesiz ki o, Süleymân’dandır ve gerçekten o: 'Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle’ (diye başlamakta)dır.'

 İbni Kesir = Gerçekten o; Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyladır.

 Kadri Çelik = “Şüphesiz bu (mektup), Süleyman'dandır ve şüphesiz “Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla” (diye başlamaktadır.”

 Muhammed Esed = Mektup Süleyman'dan geliyor ve çok acıyıp esirgeyen sınırsız rahmet sahibi Allah adına yazılmış.

 Mustafa İslamoğlu = Evet o Süleyman'dan gelen bir mektup ve o şöyle (başlıyor): "Rahman Rahim Allah'ın adıyla:

 Ömer Nasuhi Bilmen = «O muhakkak ki, Süleyman tarafından ve şüphe yok ki o, 'Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle' (başlanarak) yazılmıştır.»

 Ömer Öngüt = “Mektup Süleyman'dandır ve o: 'Bismillâhirrahmânirrahim. ' (ile başlamakta)dır. ”

 Şaban Piriş = O, Süleyman’dan ve çok merhametli, çok şefkatli Allah’ın adıyla (başlıyor)..

 Sadık Türkmen = O süleyman’dandır. Özü şu: ‘Rahmân ve Rahîm Allah’ın adına’;

 Seyyid Kutub = Mektup, Süleyman'dan geliyor, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlıyor.

 Suat Yıldırım = (30-31) Mektup Süleyman’dandır ve "rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla" diye başlayıp: "Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin!" diye devam etmektedir.

 Süleyman Ateş = "O Süleyman'dandır ve Rahmân ve Rahim Allâh'ın adiyle (başlamakta)dır.

 Tefhim-ul Kuran = «Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır.»

 Ümit Şimşek = 'Süleyman'dan geliyor ve Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlıyor.

 Yaşar Nuri Öztürk = "Süleyman'dan bir mektup. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla başlıyor."

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki o Süleyman (A.S)’dan. Ve gerçekten o, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı’yla (başlıyor).

 İlyas Yorulmaz = “O mektup Süleyman dan ve merhametli, esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla (başlıyor). ”