Önceki Ayet Sonraki Ayet  
82. Sûre İnfitâr/9

 كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ

  Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).

Kelime Karşılaştırma
kellâ : hayır
bel : aksine, bilâkis
tukezzibûne : siz yalanlıyorsunuz
bi ed dîni : dîni
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

 Abdulbaki Gölpınarlı = İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.

 Abdullah Parlıyan = Hayır, olmaz öyle şey! Siz Allah'ın dinini veya ceza gününü yalan sayıyorsunuz.

 Adem Uğur = Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.

 Ahmed Hulusi = Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem'i) yalanlıyorsunuz!

 Ahmet Tekin = Öyle mağrur olmayın. Bir de tutmuş, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, İslâm medeniyetini yalanlıyorsunuz.

 Ahmet Varol = Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

 Ali Bulaç = Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

 Ali Fikri Yavuz = Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.

 Ali Ünal = Ama siz (ey insanlar, bu aldanışınızla) Din’i, nihaî Hüküm ve Hesap Günü’nü yalanlıyorsunuz.

 Bayraktar Bayraklı = Öyle değil, doğrusu sizler yargı gününü yalanlıyorsunuz.

 Bekir Sadak = Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.

 Celal Yıldırım = Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).

 Cemal Külünkoğlu = Hayır! Aksine siz, hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

 Diyanet İşleri (eski) = Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

 Diyanet Vakfi = (9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.

 Edip Yüksel = Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.

 Gültekin Onan = Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

 Harun Yıldırım = Hayır, hayır; bilakis siz dini yalanlıyorsunuz;

 Hasan Basri Çantay = Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.

 Hayrat Neşriyat = Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.

 İbni Kesir = Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.

 Kadri Çelik = Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

 Muhammed Esed = Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!

 Mustafa İslamoğlu = Yapmayın ama; Hesap (Günü'nü) yalanlama (eğilimini) hep içinizde taşıyorsunuz;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.

 Ömer Öngüt = Hayır, hayır! Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

 Şaban Piriş = Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.

 Sadık Türkmen = Hayir Hayir! Aksine siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

 Seyyid Kutub = Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

 Suat Yıldırım = Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.

 Süleyman Ateş = Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.

 Tefhim-ul Kuran = Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

 Ümit Şimşek = Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.

 İskender Ali Mihr = Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

 İlyas Yorulmaz = Hayır! (Tam tersine bu nimetler karşısında) Allah’ın senin yaratılışına uygun koyduğu kuralları (Dini) yalanlıyorsun.