Önceki Ayet Sonraki Ayet  
82. Sûre İnfitâr/8

 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

  Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebeke.

Kelime Karşılaştırma
fî eyyi sûretin : hangi surette
: şey
şâe : diledi
rakkebe-ke : terkip etti, tertip etti, farklı şeyleri biraraya getirdi
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Dilediği sûrete de benzetti seni.

 Abdullah Parlıyan = Dilediği şekilde yani güzel, çirkin, uzun, kısa, esmer, beyaz meydana getirendir O. Çünkü hiçbir yaratık kendisi ve başkasının şekli ve karakterinin oluşumunda yetkili değildir.

 Adem Uğur = Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

 Ahmed Hulusi = Seni istediği şekilde terkib etmiştir.

 Ahmet Tekin = Seni, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şekil, çehre ve bedenle parçalardan oluşturarak yaratandır.

 Ahmet Varol = ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?

 Ali Bulaç = Dilediği bir surette seni tertib etti.

 Ali Fikri Yavuz = Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.

 Ali Ünal = Dilediği şekilde seni terkip etti.

 Bayraktar Bayraklı = O, seni dilediği sûrette tertip etti.

 Bekir Sadak = Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

 Celal Yıldırım = Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.

 Cemal Külünkoğlu = Dilediği biçimde sana şekil verdi.

 Diyanet İşleri (eski) = (6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 Diyanet Vakfi = (6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 Edip Yüksel = Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Dilediği her hangi bir surette terkîb etti

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

 Gültekin Onan = Dilediği bir surette seni tertib etti.

 Harun Yıldırım = Dilediği biçimde seni terkib etti.

 Hasan Basri Çantay = Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.

 Hayrat Neşriyat = Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.

 İbni Kesir = Seni istediği şekilde terkib etmiştir.

 Kadri Çelik = Seni dilediği biçimde terkip etti.

 Muhammed Esed = ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?

 Mustafa İslamoğlu = (yani) hangi surette dilemişse seni öyle terkip etti.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.

 Ömer Öngüt = Dilediği şekilde seni terkip etti.

 Şaban Piriş = O, seni dilediği sûrette tertip etti.

 Sadık Türkmen = Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

 Seyyid Kutub = Dilediği biçimde sana şekil veren Rabbine.

 Suat Yıldırım = Ve seni dilediği bir surette terkib eden?

 Süleyman Ateş = Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.

 Tefhim-ul Kuran = Dilediği bir surette seni tertib etti.

 Ümit Şimşek = Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.

 Yaşar Nuri Öztürk = Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.

 İskender Ali Mihr = Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

 İlyas Yorulmaz = Sana dilediği şekli veren ve dilediği maddelerin karışımı (Su, yağ, tuz, madensel bileşikler, kan vs. ) ile var edendir.