Önceki Ayet Sonraki Ayet  
77. Sûre Mürselât/7

 إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

  İnnemâ tûadûne le vâkıun.

Kelime Karşılaştırma
İnne : muhakkak ki
: şey
tûadûne : size vaadedilen, vaadolunduğunuz
le : mutlaka
vâkıun : vuku bulacaktır, gerçekleşecektir
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-7) Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

 Abdullah Parlıyan = Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

 Adem Uğur = Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

 Ahmed Hulusi = Vadolunduğunuz (bâ's) mutlaka gerçekleşecektir!

 Ahmet Tekin = Size va’dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.

 Ahmet Varol = Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

 Ali Bulaç = Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

 Ali Fikri Yavuz = Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

 Ali Ünal = Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

 Bayraktar Bayraklı = Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır.

 Bekir Sadak = Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

 Celal Yıldırım = (4-5-6-7) Kötülüğü temizlemek, yanlış yoldakileri uyarmak üzere vahiy (veya öğüt) getirip (Peygamberin kalbine) sunanlara and olsun ki, size va'dolunan elbette meydana gelecektir.

 Cemal Külünkoğlu = (5-7) Arındırmak ve sakındırmak için İlahi mesajı peygamberlere iletenlere andolsun ki, vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır.

 Diyanet İşleri (eski) = (1-7) Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

 Diyanet Vakfi = Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

 Edip Yüksel = Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = elbette size va'd olunan şey muhakkak meydana gelecektir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

 Gültekin Onan = Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

 Harun Yıldırım = Şüphesiz tehdit edildiğiniz şey elbette meydana gelecektir.

 Hasan Basri Çantay = Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.

 İbni Kesir = Size vaadedilen mutlaka olacaktır.

 Kadri Çelik = Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

 Muhammed Esed = Bakın, bekleyip görün denilen her şey mutlaka gerçekleşecektir.

 Mustafa İslamoğlu = Elbette, tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:

 Ömer Nasuhi Bilmen = Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

 Ömer Öngüt = Bilin ki size vaad olunan şeyler mutlaka olacaktır.

 Şaban Piriş = Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

 Sadık Türkmen = Size söz verilen şey muhakkak gerçekleşecektir.

 Seyyid Kutub = Size söz verilen kıyamet kesinlikle kopacaktır.

 Suat Yıldırım = Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

 Süleyman Ateş = (Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

 Tefhim-ul Kuran = Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.

 Ümit Şimşek = Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

 İlyas Yorulmaz = Vaat edilen şey (hesap günü), kesinlikle meydana gelecek.