Önceki Ayet Sonraki Ayet  
19. Sûre Meryem/69

 ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا

  Summe le nenzianne min kulli şîatin eyyuhum eşeddu alâr rahmâni ıtiyyâ(ıtiyyen).

Kelime Karşılaştırma
summe : sonra
le nenzianne : elbette, mutlaka alacağız, ayıracağız
min kulli : hepsinden, herbirinden
şîatin : fırka, millet, grup
eyyu-hum : onların hangisi
eşeddu : daha şiddetli, daha çok
alâ er rahmâni : Rahmân’a karşı
ıtiyyen : azgınlık eden, isyan eden, asi olan
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sonra hangi tâife, rahmâna karşı en fazla azgınlıkta bulunduysa onu ayırıp önce cehenneme atacağız.

 Abdullah Parlıyan = Sonra her guruptan, O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a karşı, azgınlıkta ileri gidenleri çekip ayıracağız.

 Adem Uğur = Sonra her milletten, rahman olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

 Ahmed Hulusi = Sonra da her gruptan, onların azgınlık ve isyan itibarıyla Rahman'a inkârda en katı olanlarını çekip çıkarırız (ateş için).

 Ahmet Tekin = Sonra, baskıcı, zorba, kapalı her toplumdan, Rahman olan Allah’a en çok isyankâr olanlar, ilâhî kuralları tanımayanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

 Ahmet Varol = Sonra her kitleden Rahman'a karşı azgınlık göstermede en şiddetli olanı ayıracağız.

 Ali Bulaç = Sonra, her bir gruptan Rahman (olan Allah)a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

 Ali Fikri Yavuz = Sonra her (kâfir) zümreden Rahman’a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise muhakkak (bunları evvelâ Cehennem’e) ayırıp atacağız.

 Ali Ünal = Ardından, dünyada iken aynı inancı paylaşıp aynı yolda yürümüş her topluluk içinden, (kendilerini yaratıp, dünya hayatında hep rahmetle bürümüş ve rızıklandırmış olan) Rahmân’a karşı isyanda en fazla direten ve en ileri gidenleri çekip ayıracağız.

 Bayraktar Bayraklı = Sonra her milletten, Rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise onları çekip ayıracağız.

 Bekir Sadak = Sonra her toplumdan Rahman'a en cok kimin bas kaldirdigini ortaya koyacagiz.

 Celal Yıldırım = Sonra da her topluluktan Rahmân'a en çok küstahlık yapıp başkaldıranları çekip (Cehennem'e atacağız).

 Cemal Külünkoğlu = Sonra her topluluktan, rahmeti bol olan Allah'a başkaldıran elebaşlarını ayıracağız.

 Diyanet İşleri (eski) = Sonra her toplumdan Rahman'a en çok kimin baş kaldırdığını ortaya koyacağız.

 Diyanet Vakfi = Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

 Edip Yüksel = Sonra her gruptan, Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri ayıklayacağız.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sonra her zümreden rahmana karşı en ziyade serkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve muhakkak nez'edeceğiz

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sonra her topluluktan Rahman'a karşı en çok isyan edenleri hangileri ise muhakkak ve muhakkak çekip alacağız.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sonra her zümreden Rahmân'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız.

 Gültekin Onan = Sonra, her bir gruptan Rahmana karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

 Harun Yıldırım = Sonra her milletten, rahman olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

 Hasan Basri Çantay = Sonra her ümmetden hangisi rahman olan (Allaha) karşı daha ziyâde aasî ve cür'etkâr olmuşsa muhakkak ve muhakkak (evvelâ onu) ayırıb atacağız.

 Hayrat Neşriyat = Sonra her tâifeden Rahmân’a en çok isyân eden hangileri ise, şübhesiz çekip çıkaracağız (ve önce onları Cehenneme atacağız)!

 İbni Kesir = Sonra her toplumdan Rahman'a karşı en çok başkaldıranları ortaya koyacağpız.

 Kadri Çelik = Sonra, her bir gruptan Rahman'a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

 Muhammed Esed = Ve sonra her (günahkar) topluluktan O sınırsız rahmet Sahibi'ne kibir ve dik başlılıkta ileri gidenleri ayırıp öne çıkaracağız;

 Mustafa İslamoğlu = sonra her topluluktan, O rahmet kaynağına karşı kimin daha azgın ve sapkın olduğunu seçip ortaya çıkaracağız;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sonradan her fırkadan Rahmân'a karşı ziyâdece mütekebbir (serkeş) olanı muhakkak ki, şiddetle ahzedeceğiz.

 Ömer Öngüt = Sonra her gruptan Rahman'a karşı isyanda en ileri gidenleri ayıracağız.

 Şaban Piriş = Sonra her cemaatten Rahman’a karşı en çok başkaldıranı ortaya atacağız.

 Sadık Türkmen = Sonra her gruptan, Rahmân’a karşı çıkmakta en inatçı hangisi ise ayıracağız.

 Seyyid Kutub = Sonra her grubun, rahmeti bol olan Allah'a baş kaldıran en azılı ele başlarını ayıracağız.

 Suat Yıldırım = Sonra da her topluluktan, Rahmân’a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız.

 Süleyman Ateş = Sonra her milletten Rahmân'a en çok karşı geleni ayıracağız.

 Tefhim-ul Kuran = Sonra, her bir gruptan Rahman (olan Allah) a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.

 Ümit Şimşek = Sonra da, her topluluktan, Rahmân'a isyanda en ileri gidenlerini çekip çıkaracağız.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sonra her gruptan, Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse, onları ayıracağız.

 İskender Ali Mihr = Sonra bütün gruplardan onların hangisi, Rahmân’a karşı daha çok asi (azgın) olduysa, onları mutlaka ayıracağız.

 İlyas Yorulmaz = Sonra onların içinden Rahmana karşı en şiddetli inkarcılar hangileri ise, o gurubu mutlaka ortaya çıkartacağız.