Önceki Ayet  
80. Sûre Abese/42

 أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

  Ulâike humul keferatul feceratu.

Kelime Karşılaştırma
ulâike : işte onlar
hum(u) : onlar
el keferetu : kâfir, inkâr eden
el feceratu : facir
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = İşte onlardır kâfirler, suçlular.

 Abdullah Parlıyan = İşte bunlar hakkı örtbas edip, doğru yoldan sapan kimselerdir.

 Adem Uğur = İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

 Ahmed Hulusi = İşte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta kendileridirler!

 Ahmet Tekin = Onlar, işte onlar kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler ve büyük günahlar işleyenlerdir.

 Ahmet Varol = İşte onlar inkarcılar, facirlerdir.

 Ali Bulaç = İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.

 Ali Fikri Yavuz = İşte bunlar, kâfirler, facirlerdir...

 Ali Ünal = Onlar: kâfirlerdir onlar, günaha dadanmış hayasızlar.

 Bayraktar Bayraklı = (40-42) Yine o gün, birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, haktan sapanlardır.[724]

 Bekir Sadak = Iste bunlar inkarci olanlar, Allah'in buyrugundan cikanlardir.*

 Celal Yıldırım = İşte bunlar kâfirler ve tacirler (Allah'ı inkâr edenler, günah işleyip haklara tecâvüz edenler)dir.

 Cemal Külünkoğlu = İşte onlar, inkârcılardır, günaha dalanlardır.

 Diyanet İşleri (eski) = İşte bunlar inkarcı olanlar, Allah'ın buyruğundan çıkanlardır.

 Diyanet Vakfi = (40-42) Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

 Edip Yüksel = İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = İşte onlar o kefere-i fecere

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

 Gültekin Onan = İşte onlar da, kafir ve facir (keferetülfecereh) olanlardır.

 Harun Yıldırım = İşte onlar, kafirlerin ve facirlerin ta kendileridir.

 Hasan Basri Çantay = İşte bunlar kâfirler, fâcirlerdir.

 Hayrat Neşriyat = İşte onlar, kâfirlerin, fâcirlerin (hakka isyân edenlerin) ta kendileridir.

 İbni Kesir = İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir.

 Kadri Çelik = İşte bunlar kâfir olanlar, yoldan çıkanlardır.

 Muhammed Esed = işte bunlar, hakikati inkar eden ve yoldan sapan kimselerdir.

 Mustafa İslamoğlu = İşte bunlar, inkarın dibini boylayan ve yoldan sapan sorumsuz kimseler olacak.

 Ömer Nasuhi Bilmen = İşte kâfirler, facirler olan, onlardır.

 Ömer Öngüt = İşte kâfirler, fâcirler bunlardır.

 Şaban Piriş = İşte onlar, kafirler ve facirler, onlardır.

 Sadık Türkmen = Işte onlar; suç batağına saplanmış, kâfir(gerçekleri bildikleri halde gizleyen)lerdir.

 Seyyid Kutub = İşte onlar hayasız pis kafirlerdir.

 Suat Yıldırım = İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir.

 Süleyman Ateş = İşte onlar kâfirler, Hak'tan sapanlardır.

 Tefhim-ul Kuran = İşte onlar da, kâfir, facir olanlardır.

 Ümit Şimşek = Onlar inkârcı günahkârlardır.

 Yaşar Nuri Öztürk = İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.

 İskender Ali Mihr = İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.

 İlyas Yorulmaz = İşte onlar doğruları inkar eden günahkarlardır.