Önceki Ayet Sonraki Ayet  
72. Sûre Cin/26

 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

  Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden).

Kelime Karşılaştırma
âlimu : âlim, bilen
el gaybi : gayb, gizli olan, görünmeyen
fe : artık, bu sebeple
lâ yuzhiru : zahir etmez, bildirmez
alâ gaybi-hî : gaybını
ehaden : birisi, bir kimse
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Gizliyi bilen odur, gizlediği şey de hiçbir kimseye açılmaz.

 Abdullah Parlıyan = Yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavramaktan aciz oldukları şeyleri ancak O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını kimseye açmaz.”

 Adem Uğur = O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

 Ahmed Hulusi = Gayb'ın bilenidir! Zâtî Gayb'ını kimsede açığa çıkarmaz;

 Ahmet Tekin = O, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini bilir. Sırlarına hiç kimseyi vâkıf etmez.

 Ahmet Varol = O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açmaz.

 Ali Bulaç = O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)

 Ali Fikri Yavuz = O, bütün gaybi bilendir; gaybe dair ilmini ise, hiç kimseye açmaz.

 Ali Ünal = “O, gaybı (duyuların ötesini) bilendir ve bildiği bu gaybı kimseye açmaz;

 Bayraktar Bayraklı = Allah bütün gaybı bilir. Sırlarını kimseye açıklamaz.

 Bekir Sadak = Gorulmeyeni bilen Allah, gorulmeyene kimseyi muttali kilmaz.

 Celal Yıldırım = O, gaybı bilendir. Gaybına kimseyi muttali' kılmaz.

 Cemal Külünkoğlu = Yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini sadece O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını hiç kimseye açmaz.

 Diyanet İşleri (eski) = Görülmeyeni bilen Allah, görülmeyene kimseyi muttali kılmaz.

 Diyanet Vakfi = O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

 Edip Yüksel = O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez.

 Elmalılı Hamdi Yazır = O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık agâh etmez.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = (26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını açıklamaz.

 Gültekin Onan = Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz.

 Harun Yıldırım = O, gaybı bilendir. Gaybını kimseye açmaz.

 Hasan Basri Çantay = (O bütün) ğaybı bilendir. Öyle ki gaybına kimseyi muttali etmez O.

 Hayrat Neşriyat = O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz).

 İbni Kesir = Gaybı bilen Odur; hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez.

 Kadri Çelik = Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.

 Muhammed Esed = (Yalnız) O bilir yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini ve hiç kimseye açmaz Kendi erişilmez derinlikteki sırlarını,

 Mustafa İslamoğlu = Gaybı (sadece) O bilir ve O gaybına kimseyi bütünüyle asla muttali kılmaz;

 Ömer Nasuhi Bilmen = O, gaybı bilendir, fakat gaybı üzerine bir kimseyi apaçık haberdar etmez.

 Ömer Öngüt = Gaybı bilen ancak O'dur. Gaybına kimseyi muttali kılmaz.

 Şaban Piriş = (26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar.

 Sadık Türkmen = O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını açıklamaz.

 Seyyid Kutub = Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz.

 Suat Yıldırım = (26-28) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab’lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.

 Süleyman Ateş = Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez.

 Tefhim-ul Kuran = O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz).

 Ümit Şimşek = Gaybı bilen Odur; hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez.

 Yaşar Nuri Öztürk = Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.

 İskender Ali Mihr = O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz).

 İlyas Yorulmaz = Allah bilinmeyenleri (gaybı) bilendir. O gayb bilgisini hiçbir kimseye açıklamaz.