Önceki Ayet Sonraki Ayet  
80. Sûre Abese/10

 فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى

  Fe ente anhu telehhâ.

Kelime Karşılaştırma
fe : oysa
ente : sen
an-hu : ondan (onunla)
telehhâ : aldırış etmiyorsun, ilgilenmiyorsun
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (8-10) Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sen ondan gaflet ediyor, ona aldırış bile etmiyorsun.

 Abdullah Parlıyan = görmezden gelip başkalarıyla meşgul oluyorsun.

 Adem Uğur = Sen onunla ilgilenmiyorsun.

 Ahmed Hulusi = Sen onunla ilgilenmiyorsun!

 Ahmet Tekin = İşte sen onunla ilgilenmiyorsun.

 Ahmet Varol = Sen onu bırakıp oyalanıyorsun.

 Ali Bulaç = Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

 Ali Fikri Yavuz = Sen ondan yüz çeviriyorsun.

 Ali Ünal = İlgini ondan esirgiyorsun.

 Bayraktar Bayraklı = (1-10) Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]

 Bekir Sadak = (8-10) Sen, Allah'tan korkup sana kosarak gelen kimseye aldirmiyorsun.

 Celal Yıldırım = (8-9-10) (Allah'tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun.

 Cemal Külünkoğlu = (8-10) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah'a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun).

 Diyanet İşleri (eski) = (8-10) Sen, Allah'tan korkup sana koşarak gelen kimseye aldırmıyorsun.

 Diyanet Vakfi = (8-10) Fakat koşarak ve (Allah'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun.

 Edip Yüksel = İlgi göstermedin ona.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sen ondan tegafül ediyorsun

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = sen ondan tegafül ediyor (ona ilgi göstermiyor)sun.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sen ise ilgilenmiyorsun.

 Gültekin Onan = Sen ona aldırmıyorsun/yönelmiyorsun!

 Harun Yıldırım = Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

 Hasan Basri Çantay = sen kendisini bırakıb da oyalanırsın.

 Hayrat Neşriyat = (8-10) Fakat koşarak ve (Allah’dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun.

 İbni Kesir = Sen ona aldırmıyor, oyalanıyorsun.

 Kadri Çelik = Sen onun yerine başkasıyla ilgileniyorsun.

 Muhammed Esed = sen görmezden geldin!

 Mustafa İslamoğlu = işte sen onu ihmal ediyorsun.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sen isen ondan teğafül ediyorsun.

 Ömer Öngüt = Sen onunla ilgilenmiyorsun.

 Şaban Piriş = Sen ise ilgilenmiyorsun.

 Sadık Türkmen = Sen ona aldırmıyorsun/yönelmiyorsun!

 Seyyid Kutub = Sen onunla ilgilenmiyorsun!

 Suat Yıldırım = (8-10) Fakat Allaha saygı duyarak sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun.

 Süleyman Ateş = Sen onunla ilgilenmiyorsun.

 Tefhim-ul Kuran = Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

 Ümit Şimşek = Sen ihmal ediyorsun.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sen ona aldırmazlık ediyorsun.

 İskender Ali Mihr = Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.

 İlyas Yorulmaz = Sen ondan dolayı rahatsız oluyorsun.