Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

  Allemehu şedîdul kuvâ.

Kelime Karşılaştırma
alleme-hu : ona öğretti
şedîdu : şiddetli, çok kuvvetli, üstün güç sahibi
el kuvâ : kudretli, kuvvetli
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 İbni Kesir = Onu müthiş kuvvetli olan öğretti.

 Kadri Çelik = Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

 Muhammed Esed = son derece kudretli birinin ona öğrettiği (bir vahiy):

 Mustafa İslamoğlu = Onu, melekeleri son derece güçlü bir (melek) öğretti;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (4-5) O başka değil, ancak bir vahiydir, vahyolunuverir. Onu kuvvetleri pek şiddetli olan öğretmiştir.

 Ömer Öngüt = Ona üstün bir güç sahibi olan (Cebrail) öğretti.

 Şaban Piriş = Bunu ona çok güçlü biri öğretti.

 Sadık Türkmen = Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti.

 Seyyid Kutub = Bu vahyi O'na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti.

 Suat Yıldırım = (5-7) Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan (melek Cebrail) öğretti. Melek kendi aslî sûretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.

 Süleyman Ateş = Onu, mühtiş kuvvetleri olan biri öğretti;

 Tefhim-ul Kuran = Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

 Ümit Şimşek = Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti.

 Yaşar Nuri Öztürk = Kuvvetleri çok müthiş olan belletip öğretti onu ona.

 Hayrat Neşriyat = (5-6) Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl)öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu.

 Hasan Basri Çantay = Onu müdhiş kuvvetlere mâlik olan öğretdi.

 Harun Yıldırım = Ona, üstün bir güç sahibi öğretmiştir.

 Gültekin Onan = Ona (bu Kuran'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ona, kuvvetleri çok güçlü olan öğretti.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ta'lim etti ona kuvveleri şiddetli

 Edip Yüksel = Onu, büyük güce sahip olan öğretmiştir.

 Diyanet Vakfi = (5-7) Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu.

 Diyanet İşleri (eski) = (5-7) Ona, çetin kuvvetlere sahip ve güçlü olan Cebrail öğretmiştir; en yüksek ufukta iken doğruluvermiş.

 Cemal Külünkoğlu = (5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül'e göründü).

 Celal Yıldırım = (5-6-7) Onu O'na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu.

 Bekir Sadak = (5-7) Ona, cetin kuvvetlere sahip ve guclu olan Cebrail ogretmistir; en yuksek ufukta iken dogruluvermis.

 Bayraktar Bayraklı = (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]

 Ali Ünal = (Kur’ân’ı) O’na o pek güçlü ve kuvvetli (Cebrail) öğretti;

 Ali Fikri Yavuz = O’na, kuvvetleri pek çok olan (Cebrâil) öğretti.

 Ali Bulaç = Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

 Ahmet Varol = Onu çetin kuvvetleri olan (Cibril) öğretti.

 Ahmet Tekin = Kur’ân’ı ve Kur’ân’a vukufu, üstün yaratılışlı, yüksek akıl ve anlayışa, vahyi iletme ve Allah’ın emirlerini icra etme gücüne sahip Cebrâil Muhammed’e öğretti.

 Ahmed Hulusi = O'na kuvveleri şiddetli olan talim etti!

 Adem Uğur = Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti.

 Abdullah Parlıyan = Son derece kuvvetli birinin O'na öğrettiği bir vahiy,

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ona öğretti kuvvetleri çok çetin.

 Diyanet İşleri = (5-7) (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

 İskender Ali Mihr = O’na çok şiddetli ve kudretli olan (Cebrail A.S) öğretti.

 İlyas Yorulmaz = O vahyi ona çok güçlü olan (vahiy meleği) öğretmiştir.