Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى

  Zû mirreh(mirretin), festevâ.

Kelime Karşılaştırma
: sahip
mirretin : kuvvetli, azamet sahibi
fe : öylece
istevâ : istiva etti (yöneldi, kapladı, göründü, doğruldu)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (5-7) (Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Kuvvetli biri; sonra doğruldu.

 Abdullah Parlıyan = O fevkalade bir güçle donatılmış bir melek olup, o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi.

 Adem Uğur = Ve üstün yaratılışlı (melek), doğruldu.

 Ahmed Hulusi = O (kuvve) kendini fark ettirdi, böylece de istiva etti (böylece de vahye açık hâle geldi)!

 Ahmet Tekin = Üstün yaratılışlı, yüksek akıl ve anlayış gücüne sahip Cebrâil, asli hüviyeti ile doğruldu.

 Ahmet Varol = O çarpıcı bir güzelliğe [1] sahiptir. Hemen doğruldu.

 Ali Bulaç = (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

 Ali Fikri Yavuz = Öyle ki, görünüşü güzel olub hemen hakiki şekli üzere doğruldu;

 Ali Ünal = Pek metin, kemal ve üstün melekeler sahibi. O, aslî şekli ve bütün haşmetiyle doğruldu.

 Bayraktar Bayraklı = (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]

 Bekir Sadak = (5-7) Ona, cetin kuvvetlere sahip ve guclu olan Cebrail ogretmistir; en yuksek ufukta iken dogruluvermis.

 Celal Yıldırım = (5-6-7) Onu O'na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu.

 Cemal Külünkoğlu = (5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül'e göründü).

 Diyanet İşleri (eski) = (5-7) Ona, çetin kuvvetlere sahip ve güçlü olan Cebrail öğretmiştir; en yüksek ufukta iken doğruluvermiş.

 Diyanet Vakfi = (5-7) Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu.

 Edip Yüksel = Üstün otoritenin sahibi göründü,

 Elmalılı Hamdi Yazır = Bir kuvvet sahibi, hemen duruklandı

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Bir kuvvet sahibi; hemen duruklandı (doğruldu).

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.

 Gültekin Onan = (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

 Harun Yıldırım = Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen asıl şeklinde doğruluverdi.

 Hasan Basri Çantay = (Ki o) akıl ve re'yinde kâmil (bir melek) dir. Hemen (kendi suretine girib) doğruldu.

 Hayrat Neşriyat = (5-6) Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl)öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu.

 İbni Kesir = O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.

 Kadri Çelik = (O) Güç sahibi (Cebrail kendi asli suretinde) dosdoğru göründü.

 Muhammed Esed = (o,) fevkalade bir güçle donatılmış (bir melektir) ki o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi,

 Mustafa İslamoğlu = etkileyici ve tam donanımlı: Derken o kendini olanca haşmetiyle gösterdi;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (6-7) Bir kuvvet sahibi ki, hemen dosdoğru göründü. Ve o, en yüksek bir sema kıyısında idi.

 Ömer Öngüt = O (melek) akıl sahibidir. (Aslî sureti ile) doğruldu.

 Şaban Piriş = Üstün akıl sahibidir. Hemen doğruluverdi.

 Sadık Türkmen = Akıl, güzellik ve güç verilmiş olan! Hemen (kendi suretinde/melek şeklinde) doğrulup dikildi,

 Seyyid Kutub = O üstün yetenekli melek doğruldu.

 Suat Yıldırım = (5-7) Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan (melek Cebrail) öğretti. Melek kendi aslî sûretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.

 Süleyman Ateş = Üstün akıl sâhibi (melek). Doğruldu;

 Tefhim-ul Kuran = (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

 Ümit Şimşek = Ki o üstün bir akıl ve dirayete maliktir. Ona gerçek haliyle göründü.

 Yaşar Nuri Öztürk = Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi.

 İskender Ali Mihr = O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).

 İlyas Yorulmaz = Çok güçlü bir belleğe sahip olan vahiy elçisi ufukta göründü.