Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

  Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn(mursilîne).

Kelime Karşılaştırma
emren : emir
min indi-nâ : katımızdan
innâ : muhakkak ki biz
kunnâ : biz olduk
mursilîne : gönderenler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

 Abdullah Parlıyan = katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,

 Adem Uğur = (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

 Ahmed Hulusi = İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!

 Ahmet Tekin = Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.

 Ahmet Varol = Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.

 Ali Bulaç = Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 Ali Fikri Yavuz = Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

 Ali Ünal = Katımızdan buyrulacak bir emir olarak; Biz, (kâinatın ve bütün varlıkların hayatlarının devamı ve şuurlu varlıkların hidayeti için meleklerden ve insanlardan) sürekli elçiler göndermekteyiz,

 Bayraktar Bayraklı = (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

 Bekir Sadak = (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

 Celal Yıldırım = (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

 Cemal Külünkoğlu = (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

 Diyanet İşleri (eski) = (4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

 Diyanet Vakfi = (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

 Edip Yüksel = Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

 Gültekin Onan = Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 Harun Yıldırım = Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz.

 Hasan Basri Çantay = (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

 Hayrat Neşriyat = (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

 İbni Kesir = Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.

 Kadri Çelik = (Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 Muhammed Esed = katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,

 Mustafa İslamoğlu = tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet peygamberleri gönderen de Bizdik,

 Ömer Nasuhi Bilmen = Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

 Ömer Öngüt = Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.

 Şaban Piriş = Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

 Sadık Türkmen = Katımızdan bir emir olarak! Şüphesiz Biz elçiler göndericiyiz;

 Seyyid Kutub = Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.

 Suat Yıldırım = (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 Süleyman Ateş = Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

 Tefhim-ul Kuran = Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,

 Ümit Şimşek = (4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

 İskender Ali Mihr = Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.

 İlyas Yorulmaz = Katımızdan bir kararla, o hükümleri göndericiler biziz.