Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

  Fihâ yufreku kullu emrin hakîm(hakîmin).

Kelime Karşılaştırma
fihâ : onda
yufreku : ayırt edilir, belirtilir, belirlenir
kullu : hepsi, bütün
emrin : iş, emir
hakîmin : hükmedilmiş olan, hikmetli
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.

 Abdullah Parlıyan = O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,

 Adem Uğur = Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

 Ahmed Hulusi = Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir;

 Ahmet Tekin = O gece, hükümranlığımız altındaki bütün planların, hükümlerin, icraatların, ilâhî düzenin hikmete dayalı envanteri çıkarılır, ilgili meleklere iletilir.

 Ahmet Varol = Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.

 Ali Bulaç = Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

 Ali Fikri Yavuz = Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).

 Ali Ünal = O gecede, belli hikmetlere binaen (Allah tarafından) olmasına hükmedilmiş her bir iş belirlenir,

 Bayraktar Bayraklı = (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

 Bekir Sadak = (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

 Celal Yıldırım = (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

 Cemal Külünkoğlu = (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

 Diyanet İşleri (eski) = (4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

 Diyanet Vakfi = (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

 Edip Yüksel = Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

 Gültekin Onan = Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.

 Harun Yıldırım = Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

 Hasan Basri Çantay = (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

 Hayrat Neşriyat = (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

 İbni Kesir = Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

 Kadri Çelik = Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.

 Muhammed Esed = O (gece)de, bütün (iyi ve kötü) şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur,

 Mustafa İslamoğlu = O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır,

 Ömer Nasuhi Bilmen = O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.

 Ömer Öngüt = O gecede her hikmetli iş ayrılır.

 Şaban Piriş = O gece, her hikmetli iş ayrılır.

 Sadık Türkmen = Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi.

 Seyyid Kutub = Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.

 Suat Yıldırım = (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 Süleyman Ateş = Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;

 Tefhim-ul Kuran = Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,

 Ümit Şimşek = (4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,

 İskender Ali Mihr = Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).

 İlyas Yorulmaz = Bu kitabın içinde, her şeyin hükmü (emirler, yasaklar, doğrular ve yanlışlar) ayırt edilmiştir.