Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

  Rahmeten min rabbik(rabbike), innehu huves semîul alîm(alîmu).

Kelime Karşılaştırma
rahmeten : bir rahmet olarak
min rabbi-ke : senin Rabbinden
inne-hu : muhakkak ki o
huve : o
es semîu : en iyi işiten
el alîmu : en iyi bilen
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir.

 Abdullah Parlıyan = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz herşeyi işiten ve bilen O'dur.

 Adem Uğur = Senin Rabb'inin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir.

 Ahmed Hulusi = (İrsâl olanın) Rabbinden Rahmet olarak! Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir.

 Ahmet Tekin = Rabbinden rahmet olarak vahiyler, kitaplar gönderdik, peygamberler görevlendirdik. Doğrusu, her şeyi işiten, her şeyi bilen, hakkı, doğruları insanlara duyuran ve bildiren O’dur.

 Ahmet Varol = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O'dur.

 Ali Bulaç = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

 Ali Fikri Yavuz = Peygamberi kitabla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, Semî’dir= bütün söylenenleri işitir, Alîm’dir= her hali bilir.

 Ali Ünal = Rabbinden bir rahmet olarak –hiç şüphesiz O, Semî‘ (her şeyi hakkıyla işiten)dir, Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir–

 Bayraktar Bayraklı = Peygamber göndermemiz, Rabbinden olan bir rahmet gereğidir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.

 Bekir Sadak = (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

 Celal Yıldırım = (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

 Cemal Külünkoğlu = (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

 Diyanet İşleri (eski) = (4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

 Diyanet Vakfi = (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

 Edip Yüksel = Rabbinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

 Gültekin Onan = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

 Harun Yıldırım = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz Semi’, Alîm olan O’dur, O!

 Hasan Basri Çantay = (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

 Hayrat Neşriyat = (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

 İbni Kesir = Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir.

 Kadri Çelik = (Kur'an) Rabbinden bir rahmettir. Şüphesiz O işitendir, bilendir.

 Muhammed Esed = Rabbinin (insana) rahmetini yerine getirmek için. Şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir:

 Mustafa İslamoğlu = Rabbinin rahmeti sayesinde. Şüphesiz yalnızca O'dur her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki, O'dur bihakkın işiten, bihakkın bilen O'dur.

 Ömer Öngüt = Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir.

 Şaban Piriş = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur.

 Sadık Türkmen = Rabbinden bir rahmet/merhamet olarak! Şüphesiz O işitendir, bilendir.

 Seyyid Kutub = Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir.

 Suat Yıldırım = (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 Süleyman Ateş = Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir.

 Tefhim-ul Kuran = Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

 Ümit Şimşek = (4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.

 İskender Ali Mihr = Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.

 İlyas Yorulmaz = Bunlar Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.