Önceki Ayet Sonraki Ayet  
İnsan . Ayet Kelime Karşılaştırması

 قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

  Kavârîra min fıddatin kadderûhâ takdîrâ(takdîran).

Kelime Karşılaştırma
kavârîra : billur, sırça, kristal kadehler
min fıddatin : gümüşten
kadderû-hâ : onu takdir ettiler, belirlediler
takdîren : miktarını takdir ederek, belirleyerek
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ.

 Abdullah Parlıyan = Gümüş beyazlığında ve cam gibi parlak kadehlerdir ki, hepside cennetliklerin içecekleri ölçüye ve susuzluklarına göre ayarlanmıştır.

 Adem Uğur = Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

 Ahmed Hulusi = Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir!

 Ahmet Tekin = Tasavvur ettikleri biçimde ve büyüklükte, hayal ettikleri dolulukta, gümüşten sırça taslar, billur kâseler dolaştırılır.

 Ahmet Varol = (Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta'yin etmişlerdir.

 Ali Bulaç = Gümüşten billûrlar ki, onları belli şekillere göre (Cennet ehli kendileri) takdîr etmiştir.

 Ali Fikri Yavuz = Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır.

 Ali Ünal = Gümüşî renkte billûr kupalarla; içecekleri meşrubatın türünü ve miktarını ise bizzat kendileri tayin ederler.

 Bayraktar Bayraklı = (15-16) Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kaseler dolaştırılacaktır. Sanki gümüşten yapılmış kristaller. Onları kendi arzularına göre belirleyeceklerdir.

 Bekir Sadak = Billurlari gumus gibi parlaktir, onlari olcup olcup dagitirlar.

 Celal Yıldırım = Gümüşten (işlemeli) billurları belli ölçülere göre takdîr etmişlerdir.

 Cemal Külünkoğlu = Gümüşten kadehler ki, onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.

 Diyanet İşleri (eski) = Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.

 Diyanet Vakfi = (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.

 Edip Yüksel = Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

 Gültekin Onan = Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

 Harun Yıldırım = Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

 Hasan Basri Çantay = (Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta'yin etmişlerdir.

 Hayrat Neşriyat = Gümüşten billûrlar ki, onları belli şekillere göre (Cennet ehli kendileri) takdîr etmiştir.

 İbni Kesir = Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.

 Kadri Çelik = (İyilerin) Belli bir ölçüye (ihtiyaçlarına göre) tespit ettikleri gümüşten billur kaplar.

 Muhammed Esed = -kristal benzeri, (ama) gümüşten- ve hacimlerini yalnız kendileri tesbit edecek.

 Mustafa İslamoğlu = öyle gümüşi billurlar ki, onların hacmini tamamen kendileri takdir edecek.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Gümüşten billûrlardır, onları muayyen miktarlarda takdir etmişlerdir.

 Ömer Öngüt = Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

 Şaban Piriş = Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.

 Sadık Türkmen = Gümüşten öyle kadehler ki, onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

 Seyyid Kutub = Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.

 Suat Yıldırım = (15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.

 Süleyman Ateş = Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar).

 Tefhim-ul Kuran = Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

 Ümit Şimşek = Gümüşten kadehler ki, iştahlarına göre doldurulmuştur.

 Yaşar Nuri Öztürk = Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

 İskender Ali Mihr = Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.

 İlyas Yorulmaz = Gümüşten kristal bardaklardan ne kadar içeceklerine kendileri karar verirler.