Önceki Ayet Sonraki Ayet  
36. Sûre Yâsîn/82

 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

  İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Kelime Karşılaştırma
innemâ : sadece
emru-hu : onun emri
izâ erâde : irade ettiği, dilediği zaman
şey’en : bir şey
en yekûle : söylemek, demek
lehu : ona
kun : ol
fe : artık, böylece, hemen
yekûnu : olur
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Emri, bir şeyin yaratılmasına taalluk eder, birşeyi yaratmayı dilerse ona ol der, hemen oluverir.

 Abdullah Parlıyan = Bir şeyin olmasını mı istedi, O'nun emri bu konuda sadece “Ol” demektir. O da hemen oluverir.

 Adem Uğur = Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.

 Ahmed Hulusi = Bir şeyi irade ettiğinde, O'nun hükmü, ona "Kün = Ol!"dan (olmasını istemesinden) ibarettir!. . (O şey kolaylıkla) olur.

 Ahmet Tekin = Bir şey isteyince, bir planı icraya karar verince, kurduğu aslî düzenin gereği emri, 'Ol' demekten ibarettir. Hemen istediği şey oluverir.

 Ahmet Varol = Bir şeyi istediğinde O'nun emri sadece ona: 'Ol' demesidir. O da hemen oluverir.

 Ali Bulaç = Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir.

 Ali Fikri Yavuz = Allah’ın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece “ol” demektir; o oluverir.

 Ali Ünal = O bir şeyi murad buyurduğu zaman O’nun yaptığı iş, sadece ona “Ol” demekten ibarettir, o şey de hemen oluverir.

 Bayraktar Bayraklı = “O, bir şeyi yaratmak istediği zaman, O'nun işi, sadece o şeye ‘ol' demektir; o da hemen oluşmaya başlar.”

 Bekir Sadak = Bir seyi diledigi zaman, O'nun buyrugu sadece, o seye «Ol» demektir hemen olur.

 Celal Yıldırım = O, bir şeyi (var kılmayı) dileyince, O'nun emri sadece «ol!» demesidir, o şey hemen oluverir.

 Cemal Külünkoğlu = Bir şey(in olmasını) istediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye: “Ol” demektir ve o şey hemen oluverir.

 Diyanet İşleri (eski) = Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye 'Ol' demektir, hemen olur.

 Diyanet Vakfi = Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir.

 Edip Yüksel = Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece 'Ol!' der ve o da hemen oluverir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Onun emri bir şeyi murad edince ona sâde ol demektir, o oluverir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece «Ol!» demektir. O da oluverir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece «Ol!» demektir. O da hemen oluverir.

 Gültekin Onan = Bir şeyi dilediği zaman O'nun buyruğu yalnızca "ol" demesidir; o da hemen oluverir.

 Harun Yıldırım = Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir.

 Hasan Basri Çantay = Onun emri, bir şey'i dilediği zaman, ona ancak «Ol» demesinden ibâretdir. O da oluverir.

 Hayrat Neşriyat = Bir şeyi(n olmasını) dilediği zaman, O’nun emri, ona sâdece 'Ol!' demektir, (o da)hemen oluverir.

 İbni Kesir = Bir şeyi murad ettiği zaman, O'nun emri sadece ona; ol, demektir. O da oluverir.

 Kadri Çelik = Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen oluverir.

 Muhammed Esed = O, Tek'tir, Biricik'tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece "Ol!" der; ve o (şey hemen) oluverir.

 Mustafa İslamoğlu = O, eşsiz yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman, sadece ona "Ol!" demesi yeter: o da hemen oluş sürecine girer.

 Ömer Nasuhi Bilmen = O'nun emri, bir şeyi murad ettiği zaman ancak ona «Ol!» demesidir ki, o da hemen oluverir.

 Ömer Öngüt = Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri sadece "Ol!" demekten ibarettir. O da hemen oluverir.

 Şaban Piriş = Bir şey istediği zaman, O’nun tek yaptığı sadece: -Ol! demekten ibarettir. O da hemen oluverir.

 Sadık Türkmen = Allah bir şeyi oluşturmayı muradederse/dilerse ona (sadece), “Ol” der, o şey derhal oluşmaya başlar.

 Seyyid Kutub = Bir şey dilediği zaman. O'nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur.

 Suat Yıldırım = Bir şeyi dilediğinde O’nun buyruğu, sadece "Ol!" demektir, hemen oluverir...

 Süleyman Ateş = O'nun işi, bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona, sadece "ol!" demektir, hemen oluverir.

 Tefhim-ul Kuran = Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: «Ol» demesidir; o da hemen oluverir.

 Ümit Şimşek = Birşeyin olmasını dilediğinde, Onun işi 'Ol' demekten ibarettir; o da oluverir.

 Yaşar Nuri Öztürk = O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

 İskender Ali Mihr = O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.

 İlyas Yorulmaz = O Allah bir şeyi yaratmayı dilediğinde, ona “ol” der, o da hemen oluverir.