Önceki Ayet Sonraki Ayet  
68. Sûre Kalem/50

 فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

  Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).

Kelime Karşılaştırma
fe : böylece, artık
ectebâ-hu : onu seçti
rabbu-hu : onun Rabbi
fe : böylece, artık
ceale-hu : onu kıldı
min es sâlihîne : salihlerden
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.

 Abdullah Parlıyan = Derken Rabbi O'nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi.

 Adem Uğur = Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

 Ahmed Hulusi = Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı.

 Ahmet Tekin = Fakat Rabbi onu peygamber olarak seçti. Dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü’minler, sâlihler zümresine dâhil etti.

 Ahmet Varol = Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

 Ali Bulaç = Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 Ali Fikri Yavuz = Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.

 Ali Ünal = Ama Rabbisi O’nu seçti ve en iyi, has kullarından kıldı.

 Bayraktar Bayraklı = Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.

 Bekir Sadak = (50-51) Rabbi onu secip iyilerden kildi. Dogrusu inkar edenler, Kuran'i dinlediklerinde nerdeyse seni gozleriyle yikip devireceklerdi. «O delidir» diyorlardi.

 Celal Yıldırım = Ama Rabbi, onu seçti de iyi-yararlı kişilerden eyledi.

 Cemal Külünkoğlu = Fakat Rabbi (duasını kabul edip tekrar onu) seçti ve salih insanlardan yaptı.

 Diyanet İşleri (eski) = (50-51) Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler, Kuran'ı dinlediklerinde nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. 'O delidir' diyorlardı.

 Diyanet Vakfi = Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

 Edip Yüksel = Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

 Gültekin Onan = Fakat rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 Harun Yıldırım = Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 Hasan Basri Çantay = (Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.

 Hayrat Neşriyat = Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.

 İbni Kesir = Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı.

 Kadri Çelik = Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 Muhammed Esed = ama (bilindiği gibi,) Rabbi o'nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.

 Mustafa İslamoğlu = Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (50-51) Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu. Ve az kaldı ki, o kâfir olanlar, o zikri işittikleri zaman seni gözleriyle kaydırıversinler ve derler ki: «Şüphe yok, o elbette bir mecnûndur.»

 Ömer Öngüt = Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı.

 Şaban Piriş = Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı.

 Sadık Türkmen = Rabbi onu seçti ve salihlerden/iyilerden kıldı.

 Seyyid Kutub = Fakat Rabbi O'nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.

 Suat Yıldırım = Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

 Süleyman Ateş = Fakat Rabbi onun du'âsını kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.

 Tefhim-ul Kuran = Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 Ümit Şimşek = Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

 Yaşar Nuri Öztürk = Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.

 İskender Ali Mihr = Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.

 İlyas Yorulmaz = Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı.