Önceki Ayet Sonraki Ayet  
34. Sûre Sebe’/48

 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

  Kul inne rabbî yakzifu bil hakkı, allâmul guyûb(guyûbi).

Kelime Karşılaştırma
kul : de
inne : muhakkak
rabbî : Rabbim
yakzifu : kazefe eder, atar, tecelli ettirir
bi el hakkı : hakkı
allâmu : çok iyi bilen
el guyûbi : gaybler, bilinmeyen
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O, gaybleri hakkıyla bilendir.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = De ki: Şüphe yok ki Rabbim, gerçeği yerine getirir, gizli şeyleri de en iyi ve adamakıllı bilir.

 Abdullah Parlıyan = De ki: “Rabbim şüphesiz, değersiz, geçersiz, yalan ve sahte olana karşı değişmez olan gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları herşeyi hakkıyla bilir.”

 Adem Uğur = De ki: Hiç şüphesiz, Rabbim hakkı ortaya çıkaracaktır. Çünkü O bütün gizlilikleri bilir.

 Ahmed Hulusi = De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim Hakk'ı şiddetle ortaya atar! Allam-ül Ğuyub'dur (her şeyin gaybını çok iyi bilen)!"

 Ahmet Tekin = 'Benim Rabbim, gerekçeli hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek, bâtılı ortadan kaldıracak hak kitabı, Kur’ân’ı ortaya koyuyor. Gayb âlemini, sizin bilmediklerinizi, bilemiyeceklerinizi, yalnız o bilir.' de.

 Ahmet Varol = De ki: 'Şüphesiz Rabbim hakkı yerine koyar. O, bütün gizlilikleri bilendir? '

 Ali Bulaç = De ki: "Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir.

 Ali Fikri Yavuz = De ki: “-Gerçekten benim Rabbim, hakkı yerli yerine kor. O, bütün gaybları tamamıyla bilendir.”

 Ali Ünal = De ki: “Benim Rabbim gerçeği gönderir, yerli yerine koyar (ve onu bâtılın başında patlatır). O, bütün gizlilikleri, insan duyularının ve zaman, mekân, madde sınırlarının ötesinde kalan her şeyi hakkıyla bilendir.”

 Bayraktar Bayraklı = De ki: “Rabbim elbette gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı en iyi bilendir.”

 Bekir Sadak = De ki: «Gorunmeyenleri en iyi bilen Rabbim, batili hak ile ortadan kaldirir.»

 Celal Yıldırım = De ki: Şüphesiz ki Rabbim, hakkı (bâtılın beynine) fırlatıp çarpar. O, gaybleri en iyi bilendir.

 Cemal Külünkoğlu = De ki: “Rabbim, kuşkusuz, (yalan ve sahte olana karşı) değişmez gerçeği ortaya koyacaktır. O, yaratılmışların bilmediği her şeyi hakkıyla bilendir.”

 Diyanet İşleri (eski) = De ki: 'Görünmeyenleri en iyi bilen Rabbim, batılı hak ile ortadan kaldırır.'

 Diyanet Vakfi = De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir.

 Edip Yüksel = De ki, 'Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = De ki hakıkaten rabbım hakkı fırlatır allâmül'guyubdur

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = De ki: «Gerçekten Rabbim, hakkı fırlatır (dilediğinin kalbine indirir.) O, gaybları hakkıyla bilendir.»

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = De ki: «Gerçekten Rabbim, hakkı yerli yerine koyar. O, gaybları hakkıyla bilendir.»

 Gültekin Onan = De ki: "Şüphesiz rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O gaybleri bilendir.

 Harun Yıldırım = De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir.

 Hasan Basri Çantay = De ki: «Benim Rabbim hiç şübhesiz hakkı (yerine) koyar. (O), ğaybları kemâliyle bilendir».

 Hayrat Neşriyat = De ki: 'Şübhesiz Rabbim, hakkı (ortaya) atar (peygamberlerine hakkı indirir). (O,)gaybları (bütün gizlilikleri) çok iyi bilendir.'

 İbni Kesir = De ki: Hiç şüphesiz Rabbim, hakkı koyar. O, görünmezlikleri çok iyi bilendir.

 Kadri Çelik = De ki: “Şüphesiz Rabbim, hakkı (Kur'an'ı) ilka edip indirir. O, gaypleri çok iyi bilendir.

 Muhammed Esed = De ki: "Rabbim, kuşkusuz, (yalan ve sahte olana karşı) değişmez gerçeği ortaya koyacaktır; O, yaratılmışların kavramaktan aciz oldukları her şeyi hakkıyla bilir!"

 Mustafa İslamoğlu = De ki: "Şüphesiz Rabbim (batılın başını) ebedi gerçekle parçalayacaktır; O kimsenin bilmediği (geleceğin nelere gebe olduğunu) çok iyi bilir."

 Ömer Nasuhi Bilmen = De ki: «Muhakkak Rabbim hakkı ilkâ eder, bütün gaybleri tamamıyla bilendir.»

 Ömer Öngüt = De ki: "Rabbim hakkı ortaya koyar. O, gaybları en iyi bilendir. "

 Şaban Piriş = De ki: -Rabbim, gerçeği hiç çekinmeden söyler, gizli şeyleri en iyi bilen O’dur.

 Sadık Türkmen = De ki: “Şüphesiz benim Rabbim; bâtılı/yalanı ‘gerçek/hak ile’ açığa çıkarır. Bütün gaybları/açıkça görülmeyenleri en iyi bilendir.”

 Seyyid Kutub = De ki; «Gaybleri çok iyi bilen Rabb'im, gerçeği eğrinin başına çarpar.»

 Suat Yıldırım = De ki: "Rabbim hakkı, gerçeği, yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir."

 Süleyman Ateş = De ki: "Rabbim gerçeği, (dilediği kulunun kalbine) atar. (O) gaybleri bilendir."

 Tefhim-ul Kuran = De ki: «Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir.

 Ümit Şimşek = De ki: Hiç şüphesiz, Rabbim hakkı ortaya çıkaracaktır. Çünkü O bütün gizlilikleri bilir.

 Yaşar Nuri Öztürk = De ki: "Benim Rabbim, gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen O'dur."

 İskender Ali Mihr = De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder (tecelli ettirir). Bütün gaybleri (tamamiyle) bilendir."

 İlyas Yorulmaz = Deki “Benim Rabbim bilinmeyenleri (gaybın) en iyi bilen olduğu için, gerçek doğruları ortaya çıkaran O dur.