Önceki Ayet Sonraki Ayet  
83. Sûre Mutaffifîn/31

 وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ

  Ve izânkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne).

Kelime Karşılaştırma
ve izâ : ve olduğu zaman
inkalebû : döndüler
ilâ : ... e
ehli-him(u) : kendi aileleri, aileleri
inkalebû : döndüler
fekihîne : neşeyle
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve kendi adamlarının yanlarına dönünce de eğlenerek güle güle dönerler.

 Abdullah Parlıyan = Ve yandaşlarının yanına döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler

 Adem Uğur = Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

 Ahmed Hulusi = Kendi ehillerine (ailelerine, yandaşlarına) döndüklerinde, keyiflenmiş mutlu dönerlerdi.

 Ahmet Tekin = Yandaşlarına, evlerine dönerlerken, zevk duyarak dönüyorlardı.

 Ahmet Varol = Ailelerine döndüklerinde de (mü'minleri alaya almalarından) zevk duyarak dönerlerdi.

 Ali Bulaç = Kendi yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

 Ali Fikri Yavuz = Evlerine (ailelerine) döndükleri zaman, zevk duyarak dönüyorlardı.

 Ali Ünal = Evlerine döndüklerinde, yaptıkları bu işlerle övünüp eğleniyorlardı.

 Bayraktar Bayraklı = Ailelerinin yanlarına döndüklerinde, inananlarla alay ettiklerinden dolayı sevinç içinde dönerlerdi.

 Bekir Sadak = Taraftarlarina vardiklarinda bununla eglenirlerdi.

 Celal Yıldırım = Yandaşlarına döndüklerinde neşeli bir eğlence içinde dönerlerdi.

 Cemal Külünkoğlu = Ailelerinin yanına döndükleri zaman da (yaptıklarını anlatarak) eğleniyorlardı.

 Diyanet İşleri (eski) = Taraftarlarına vardıklarında bununla eğlenirlerdi.

 Diyanet Vakfi = Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

 Edip Yüksel = Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

 Gültekin Onan = Kendi ehillerine (yakınlarına) döndükleri (kalebu) zaman neşeyle dönerlerdi.

 Harun Yıldırım = Ailelerine döndüklerinde neşeli dönerlerdi.

 Hasan Basri Çantay = Aailelerine döndükleri vakit (bu maskaralıklarından) zevk duyarak dönerlerdi.

 Hayrat Neşriyat = Âilelerine döndükleri zaman da (onlarla alay etmekten) zevk duyan kimseler olarak dönerlerdi.

 İbni Kesir = Ailelerinin yanına döndüklerinde, eğlenerek dönerlerdi.

 Kadri Çelik = Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşeyle dönerlerdi.

 Muhammed Esed = ve kendileriyle aynı görüşteki insanlara geri döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler;

 Mustafa İslamoğlu = ve kafadarları arasına döndüklerinde ise keyifle (anlatırlardı);

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve kendi tâifeleri yanlarına döndükleri zaman pürzevk bir halde dönerlerdi.

 Ömer Öngüt = Kendi taraftarlarının yanına döndükleri zaman da inananlarla alay etmenin zevkini tadarlardı.

 Şaban Piriş = Ailelerinin yanına döndüklerinde alay ederek dönerlerdi.

 Sadık Türkmen = Ailelerine döndüklerinde eğlenerek dönerler,

 Seyyid Kutub = Ailelerinin yanına döndükleri zaman da eğlenmeye başlarlardı.

 Suat Yıldırım = Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

 Süleyman Ateş = Âilelerine döndükleri zaman da (yaptıklarıyle övünüp) eğlenmeye başlarlardı.

 Tefhim-ul Kuran = Kendi yakınlarına döndükleri zaman da 'sevinç ve neşeyle' dönerlerdi.

 Ümit Şimşek = Ahbaplarının yanına dönerken de eğlenerek dönerlerdi.

 Yaşar Nuri Öztürk = Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.

 İskender Ali Mihr = Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.

 İlyas Yorulmaz = Kendileri gibilerin yanına döndüklerinde keyf içinde dönerlerdi.