Önceki Ayet Sonraki Ayet  
84. Sûre İnşikâk/19

 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

  Le terkebunne tabakan an tabakın.

Kelime Karşılaştırma
le terkebunne : siz mutlaka bineceksiniz
tabekan : tabaka, kat
an tabakın : tabakadan, kattan
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.

 Abdullah Parlıyan = Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz.

 Adem Uğur = Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

 Ahmed Hulusi = Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!

 Ahmet Tekin = Elbette siz, ey inkâr edenler, kademe kademe artan şiddetli azaplara dûçâr olacaksınız.

 Ahmet Varol = Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.

 Ali Bulaç = Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 Ali Fikri Yavuz = Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.

 Ali Ünal = Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.

 Bayraktar Bayraklı = (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

 Bekir Sadak = Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.

 Celal Yıldırım = Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz.

 Cemal Külünkoğlu = (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).

 Diyanet İşleri (eski) = Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)

 Diyanet Vakfi = (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

 Edip Yüksel = Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

 Gültekin Onan = Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 Harun Yıldırım = Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 Hasan Basri Çantay = siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.

 Hayrat Neşriyat = (Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!

 İbni Kesir = Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.

 Kadri Çelik = Ki şüphesiz siz (Allah'a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.

 Muhammed Esed = (işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.

 Mustafa İslamoğlu = ey insanlar; mukadder sona doğru) safha safha, adım adım ilerleyeceksiniz.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.

 Ömer Öngüt = Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.

 Şaban Piriş = Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 Sadık Türkmen = Siz bir durumdan diğerine geçeceksiniz.

 Seyyid Kutub = Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.

 Suat Yıldırım = Siz halden hale geçeceksiniz!

 Süleyman Ateş = Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!

 Tefhim-ul Kuran = Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 Ümit Şimşek = Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.

 Yaşar Nuri Öztürk = Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.

 İskender Ali Mihr = Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).

 İlyas Yorulmaz = Halden hale (bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık zenginlik, fakirlik gibi) değişeceksiniz.