Önceki Ayet Sonraki Ayet  
16. Sûre Nahl/100

 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

  İnnemâ sultânuhu alâllezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihî müşrikûn(müşrikûne).

Kelime Karşılaştırma
innemâ : fakat, sadece
sultânu-hu : onun sultanlığı, yaptırım gücü
alâllezîne (alâ ellezîne) : onların üzerinde
yetevellevne-hu : ona yönelenler
vellezîne (ve ellezîne) : ve o kimseler
hum : onlar
bi-hî : onunla, ona
müşrikûne : Allah’a ortak (şirk) koşanlar, müşrikler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.

 Abdullah Parlıyan = Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah’a ortak koşanlardır.

 Adem Uğur = Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

 Ahmed Hulusi = Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır!

 Ahmet Tekin = Şeytanın, şeytanî güçlerin nüfûzu, gücü kendisini dost ve otorite kabul edenlerin ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanların üzerinde etkilidir.

 Ahmet Varol = Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O'na ortak koşanlaradır.

 Ali Bulaç = Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

 Ali Fikri Yavuz = Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah’a ortak koşanlardır.

 Ali Ünal = Onun nüfuzu, ancak onu dost edinip ona uyanlar ve (itaat ve bağlılıkta) onu Allah’a ortak tanıyanlar üzerindedir.

 Bayraktar Bayraklı = Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.[276]

 Bekir Sadak = O'nun nufuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak kosanlar uzerindedir. *

 Celal Yıldırım = Onun sultası ancak, onu kendine dost ve yâr edinenler ve bir de Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

 Cemal Külünkoğlu = Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

 Diyanet İşleri (eski) = O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

 Diyanet Vakfi = Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

 Edip Yüksel = Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab'lerine ortak koşanlaradır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

 Gültekin Onan = Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla O'na (Tanrı'ya) ortak koşanlar üzerindedir.

 Harun Yıldırım = Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.

 Hasan Basri Çantay = Onun zoru ancak onu yâr edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.

 Hayrat Neşriyat = O’nun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenler ve O’na (Allah’a) ortak koşanlar üzerindedir.

 İbni Kesir = Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir.

 Kadri Çelik = Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

 Muhammed Esed = Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi vardır.

 Mustafa İslamoğlu = ne var ki o, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine ilahlık yakıştıranların üzerinde etkin bir güç sergileyebilir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Şüphesiz ki, onun hakimiyeti ancak onu velî ittihaz edenlerin ve Allah'a şerik koşanların üzerinedir.

 Ömer Öngüt = Onun nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a şirk koşanlaradır.

 Şaban Piriş = Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.

 Sadık Türkmen = Onun gücü/hakimiyeti sadece kendisini veli/dost edinenleredir. O kimseler ki; (şeytanı), O’na ortak koşarlar!

 Seyyid Kutub = Şeytanın, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde, nüfuzu ve etkinliği vardır.

 Suat Yıldırım = Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a, ortak sayanlar üzerindedir.

 Süleyman Ateş = Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).

 Tefhim-ul Kuran = Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.

 Ümit Şimşek = Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter.

 Yaşar Nuri Öztürk = Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.

 İskender Ali Mihr = Onun (şeytanın) sultanlığı (yaptırım gücü) sadece ona (şeytana) yönelenlerin ve onunla (şeytanla), (Allah’a ulaşmayı dilemedikleri için) Allah’a şirk koşanların üzerindedir (onları etkiler).

 İlyas Yorulmaz = Onun güç yetirdiği kimseler, ancak Kur’an’dan yüz çevirenler ve Allah’a ortak koşanlardır.