Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

  Summe denâ fe tedellâ.

Kelime Karşılaştırma
summe : sonra
denâ : yaklaştı
fe : ardından
tedellâ : sarktı, indi
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 İbni Kesir = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Kadri Çelik = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Muhammed Esed = ve sonra yaklaşarak yanına geldi,

 Mustafa İslamoğlu = daha sonra yaklaştı, derken iyice sokuldu;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (8-9) Sonra yaklaştı da aşağıya iniverdi. Derken iki yay kadar veya daha yakın oluverdi.

 Ömer Öngüt = Sonra (Peygamber'e) yaklaştı, derken sarktı.

 Şaban Piriş = Sonra yaklaşıp indi

 Sadık Türkmen = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Seyyid Kutub = Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı.

 Suat Yıldırım = (8-9) Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

 Süleyman Ateş = Sonra yaklaştı, (yere doğru) sarktı.

 Tefhim-ul Kuran = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Ümit Şimşek = Sonra indi, yaklaştı.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sonra iyice yaklaştı ve sarktı,

 Hayrat Neşriyat = (8-9) Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!

 Hasan Basri Çantay = Sonra (Cebrail, ona) yaklaşdı. Derken sarkdı.

 Harun Yıldırım = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Gültekin Onan = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sonra yaklaştı ve sarktı.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sonra yaklaştı da tedellî etti

 Edip Yüksel = Sonra inip yaklaştı.

 Diyanet Vakfi = (8-9) Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

 Diyanet İşleri (eski) = Sonra yaklaşmış ve inmiştir.

 Cemal Külünkoğlu = (8-10) Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve sarktı. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Böylece (Allah'ın) vahyettiği şeyi kuluna vahyetti.

 Celal Yıldırım = Sonra yaklaştı ve sarktıkça sarktı.

 Bekir Sadak = Sonra yaklasmis ve inmistir.

 Bayraktar Bayraklı = (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]

 Ali Ünal = Sonra aşağı doğru meyletti ve yaklaştı.

 Ali Fikri Yavuz = Sonra (Cebrâil, Hz. Peygambere) yaklaştı da sarktı.

 Ali Bulaç = Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

 Ahmet Varol = Sonra yaklaştı ve sarktı.

 Ahmet Tekin = Sonra yakınına geldi. Nezaketle yaklaşarak peygamberlik görevine başlamasını talep etti.

 Ahmed Hulusi = Sonra yaklaştı, tedelli etti (âfaktan enfüse dönüştü müşahedesi).

 Adem Uğur = Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, (yere doğru) sarktı.

 Abdullah Parlıyan = ve sonra yaklaşarak geldi,

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sonra yaklaştı, yakınlaştı.

 Diyanet İşleri = Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

 İskender Ali Mihr = Sonra yaklaştı ve böylece indi.

 İlyas Yorulmaz = Sonra aşağı sarktı ve yaklaştı.