Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

  Fadlen min rabbik(rabbike), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Kelime Karşılaştırma
fadlen : fazıl, lütuf
min rabbi-ke : senin Rabbinden
zâlike : işte bu
huve : o
el fevzu : fevz, kurtuluş
el azîmu : azîm, büyük
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Rabbinden bir lütuf ve ihsân olarak; budur o büyük kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi.

 Abdullah Parlıyan = Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur.

 Adem Uğur = (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.

 Ahmed Hulusi = Rabbinden bir lütuf olarak! İşte bu, aziym kurtuluşun ta kendisidir!

 Ahmet Tekin = Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. Bu, işte bu, büyük mutluluktur.

 Ahmet Varol = Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.

 Ali Bulaç = Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

 Ali Fikri Yavuz = (Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.

 Ali Ünal = Rabbinden bir lütuf olarak. Budur gerçek büyük kazanç, gerçek büyük başarı.

 Bayraktar Bayraklı = Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.

 Bekir Sadak = (56-57) Orada, ilk olumden baska bir olum tatmazlar. Rabbin lutfuyla onlari cehennem azabindan korumustur. Iste buyuk kurtulus budur.

 Celal Yıldırım = Rabbından geniş lütuf, bol ihsan olarak bu, büyük kurtuluştur.

 Cemal Külünkoğlu = (Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

 Diyanet İşleri (eski) = (56-57) Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.

 Diyanet Vakfi = (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.

 Edip Yüksel = Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.

 Gültekin Onan = Senin rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

 Harun Yıldırım = Senin Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur.

 Hasan Basri Çantay = (Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl (-u kerem) olarak (verilmişdir). İşte bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.

 Hayrat Neşriyat = (56-57) İlk ölümden (dünyadaki vefatlarından) başka orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak (Allah) onları Cehennem azâbından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur!

 İbni Kesir = Rabbından bir lutuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.

 Kadri Çelik = (Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.

 Muhammed Esed = Rabbinizin bir lütfu bu ve en büyük zafer bu olacak!

 Mustafa İslamoğlu = Rabbinin bir lutfudur bu: Bu, işte budur muhteşem başarı!

 Ömer Nasuhi Bilmen = Rabbinden bir ihsan olarak. İşte budur, o pek büyük necât.

 Ömer Öngüt = Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur.

 Şaban Piriş = Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur.

 Sadık Türkmen = Rabbinden bir lütuf olarak! En büyük kazanç/mutluluk işte budur!

 Seyyid Kutub = Cehennemden korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük kurtuluş budur.

 Suat Yıldırım = (51-57) Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!

 Süleyman Ateş = Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni'metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur.

 Tefhim-ul Kuran = Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

 Ümit Şimşek = Bütün bunlar Rablerinden bir lütuftur. Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

 Yaşar Nuri Öztürk = Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.

 İskender Ali Mihr = Senin Rabbinden fazl (lütuf) olarak işte bu, (en büyük kurtuluş) fevz-ül azîmdir.

 İlyas Yorulmaz = İçinde bulundukları cennet, sakınıp korunanlara Rablerinden bir lütuftur.