Önceki Ayet  
108. Sûre Kevser/3

 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

  İnne şânieke huvel ebter(ebteru).

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak
şânie-ke : sana buğzetti
huve : o
el ebteru : ebter, soyu kesik
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

 Abdullah Parlıyan = Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.

 Adem Uğur = Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

 Ahmet Tekin = Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.

 Ahmet Varol = Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.

 Ali Bulaç = Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...

 Ali Ünal = Gerçek şu ki, “soyu kesik” diyerek seni ayıplamaya kalkandır gerçekte soyu kesik (ve gerçek hayır ve bereketten mahrum) olan

 Bayraktar Bayraklı = Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.

 Bekir Sadak = Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *

 Celal Yıldırım = Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.

 Cemal Külünkoğlu = Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

 Diyanet Vakfi = (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

 Edip Yüksel = Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = doğrusu sana buğz edendir ebter.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

 Gültekin Onan = Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

 Harun Yıldırım = Doğrusu asıl soyu kesik sana buğz edendir.

 Hasan Basri Çantay = Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.

 Hayrat Neşriyat = Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.

 İbni Kesir = Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.

 Kadri Çelik = Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.

 Muhammed Esed = Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

 Mustafa İslamoğlu = Bir başka gerçek de şu ki; (hayırdan) tamamen kesilip kopmuştur senden nefret eden.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).

 Ömer Öngüt = Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.

 Şaban Piriş = Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

 Sadık Türkmen = Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.

 Seyyid Kutub = Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

 Suat Yıldırım = Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

 Süleyman Ateş = Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.

 Tefhim-ul Kuran = Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

 Ümit Şimşek = Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).

 İlyas Yorulmaz = Senin soyunun kesik olduğunu söyleyenlerin, kendi soyları kesiktir.