Önceki Ayet  
85. Sûre Bürûc/22

 فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

  Fî levhın mahfûz(mahfûzın).

Kelime Karşılaştırma
: de, da
levhın : levha
mahfûzın : muhafaza edilen
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Korunmuş levhada.

 Abdullah Parlıyan = Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.

 Adem Uğur = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Ahmed Hulusi = Levh-i Mahfuz'dadır!

 Ahmet Tekin = Allah katında muhafaza edilen levhada, Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.

 Ahmet Varol = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Ali Bulaç = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Ali Fikri Yavuz = Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

 Ali Ünal = (Aslı) Levhı Mahfuz’da, (her türlü müdahaleden koruma altındadır ve her türlü bâtıldan uzaktır).

 Bayraktar Bayraklı = (21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]

 Bekir Sadak = (21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *

 Celal Yıldırım = Levh-i Mahfûz'dadır.

 Cemal Külünkoğlu = (O) korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

 Diyanet İşleri (eski) = (21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

 Diyanet Vakfi = (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.

 Edip Yüksel = Korunmuş bir ana levhadadır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Bir Levh-ı Mahfuz'da.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Gültekin Onan = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Harun Yıldırım = Levhi Mahfuz’dadır.

 Hasan Basri Çantay = Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

 Hayrat Neşriyat = Levh-i Mahfûz’da (korunmuş bir levhada)dır.

 İbni Kesir = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Kadri Çelik = Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.

 Muhammed Esed = kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).

 Mustafa İslamoğlu = tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Mahfûz olan bir levhadadır.

 Ömer Öngüt = Levh-i mahfuz'dadır.

 Şaban Piriş = Levh-i Mahfuz’dadır.

 Sadık Türkmen = Korunmuş bir levhadadır!

 Seyyid Kutub = Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)'dır.

 Suat Yıldırım = (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

 Süleyman Ateş = Korunan bir levhada (yazılı)dır.

 Tefhim-ul Kuran = Levh-i Mahfuz'dadır.

 Ümit Şimşek = O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.

 Yaşar Nuri Öztürk = Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.

 İskender Ali Mihr = (O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

 İlyas Yorulmaz = Korunmuş sayfalar içinde (olan Kur’an)