Önceki Ayet Sonraki Ayet  
85. Sûre Bürûc/21

 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

  Bel huve kur’ânun mecîdun.

Kelime Karşılaştırma
bel : hayır
huve : o
kur’ânun : Kur’ân
mecîdun : yüce ve şerefli
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Hayır, o şerefli Kur'ân'dır.

 Abdullah Parlıyan = Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'ân'dır.

 Adem Uğur = Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.

 Ahmed Hulusi = Üstelik O, Kur'ân-ı Meciyd'dir.

 Ahmet Tekin = Onların söyledikleri doğru değil! O şerefli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan; şeytandan, değiştirilmekten, tahrif edilmekten korunan Kur’ân’dır.

 Ahmet Varol = Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.

 Ali Bulaç = Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;

 Ali Fikri Yavuz = (Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.

 Ali Ünal = Onlar ne derse desin, o çok şerefli bir Kur’ân’dır, (vahyedilen ve okunan bir Kitaptır).

 Bayraktar Bayraklı = (21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]

 Bekir Sadak = (21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *

 Celal Yıldırım = Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur'ândır.

 Cemal Külünkoğlu = Doğrusu o çok şerefli bir Kur'an'dır.

 Diyanet İşleri (eski) = (21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

 Diyanet Vakfi = (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.

 Edip Yüksel = Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Fakat o şanlı bir Kur'andır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.

 Gültekin Onan = Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kurandır;

 Harun Yıldırım = Hayır; o, çok şerefli bir Kur’an’dır.

 Hasan Basri Çantay = Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur'andır,

 Hayrat Neşriyat = Bil'akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur’ân’dır.

 İbni Kesir = Doğrusu o; şanlı bir Kur'an'dır.

 Kadri Çelik = Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur'an'dır.

 Muhammed Esed = Yok yok, hayır! Bu (reddettikleri ilahi kelam) şerefli/soylu bir hitabedir,

 Mustafa İslamoğlu = Hepsinden öte bu şanlı şerefli bir hitaptır;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.

 Ömer Öngüt = Hayır! O şerefli bir Kur'an'dır.

 Şaban Piriş = -Hayır, o şerefli Kur'an'dır.

 Sadık Türkmen = Doğrusu o, şanlı bir Kur’an’dır,

 Seyyid Kutub = Aksine, o şerefli bir Kur'an'dır.

 Suat Yıldırım = (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

 Süleyman Ateş = Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.

 Tefhim-ul Kuran = Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;

 Ümit Şimşek = Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.

 Yaşar Nuri Öztürk = İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

 İskender Ali Mihr = Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).

 İlyas Yorulmaz = Halbuki o (inkar ettikleri mesajlar) yüce bir Kur’an dı.