Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

  En eddû ileyye ibâdallâh(ibâdallâhi), innî lekum resûlun emîn(emînun).

Kelime Karşılaştırma
en eddû : eda edin, verin, gönderin
ileyye : bana
ibâde allâhi : Allah’ın kulları
innî : muhakkak ki ben
lekum : size, sizin için
resûlun : resûl
emînun : emin, güvenilir
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = O, şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Allah'ın kullarını demişti, bana teslîm edin, şüphe yok ki ben, emin bir peygamberim size.

 Abdullah Parlıyan = “Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin, çünkü ben Allah'ın size gönderdiği güvene layık bir elçiyim!” demişti.

 Adem Uğur = Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm

 Ahmed Hulusi = "Allâh'ın kullarını bana teslim edin. . . Muhakkak ki ben güvenilir Rasûlüm. . . " (dedi).

 Ahmet Tekin = 'Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını, İsrâiloğulları’nı, temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasına son vererek, davetime icabet edebilmeleri ve iman etmeleri için bana gönderin. Ben size tebliğ görevi ile gönderilmiş, güvenilir bir Rasulüm.' diyordu.

 Ahmet Varol = 'Allah'ın kullarını bana teslim edin. Gerçekten ben sizin için güvenilir bir elçiyim' diye. [1]

 Ali Bulaç = "Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" (demişti).

 Ali Fikri Yavuz = Şöyle desin diye: “- Allah’ın kullarını bana bırakın; çünkü ben size güvenilir bir Peygamberim.

 Ali Ünal = (Ve şu mesajı iletti:) “Allah’ın (köleleştirmiş bulunduğunuz) kullarını bırakın ve benimle gelmelerine müsaade edin. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim.

 Bayraktar Bayraklı = (17-18) Andolsun, biz onlardan önce de, Firavun'un toplumunu imtihan etmiştik. Onlara da değerli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: “Ey Allah'ın kulları! Çağrıma uyarak bana karşı görevinizi yerine getiriniz. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”[543]

 Bekir Sadak = «Ey Allah'in kullari! Bana gelin, dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim.»

 Celal Yıldırım = (17-18) And olsun ki, bunlardan önce Fir'avn milletini çetin bir sınavdan geçirmiştik. Onlara çok saygıdeğer bir peygamber gelmişti de, «Allah'ın kullarını bana teslîm edin! Çünkü ben şüpheniz olmasın ki size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.»

 Cemal Külünkoğlu = O peygamber onlara şöyle demişti: “Allah'ın kullarını (esaretiniz altındaki İsrailoğullarını) bana verin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

 Diyanet İşleri (eski) = 'Ey Allah'ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.'

 Diyanet Vakfi = (17-18) Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti.

 Edip Yüksel = 'Ey ALLAH'ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Şöyle diye: Allahın kullarını bana teslim edin, çünkü ben size emîn bir Resulüm

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Allah'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O peygamber onlara şöyle demişti: «Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

 Gültekin Onan = "Tanrı'nın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir (emiyn) bir elçiyim" (demişti).

 Harun Yıldırım = “Allah’ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ki ben size çok güvenilir bir rasulüm.”

 Hasan Basri Çantay = «Bana Allahın kullarını teslîm edin. Çünkü ben size (gönderilmiş) emîn bir peygamberim» diye.

 Hayrat Neşriyat = 'Allah’ın kullarını (İsrâiloğullarını) bana teslîm edin! Şübhesiz ki ben, sizin için(gönderilmiş) emin bir peygamberim' diye (da'vette bulundu).

 İbni Kesir = Allah'ın kullarını bana teslim edin. Doğrusu ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim.

 Kadri Çelik = “Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim (demişti).”

 Muhammed Esed = "Bana teslim olun, ey Allah'ın kulları! Ben size (gönderilen) bir elçiyim, güvene layık (bir elçi)!" demişti.

 Mustafa İslamoğlu = ve (demişti) ki: "Bana gelin ey Allah'ın kulları! Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (onlara demişti ki) «Allah'ın kullarını bana teslim ediniz, Şüphe yok ki, ben sizin için emin bir peygamberim.»

 Ömer Öngüt = (Onlara dedi ki): "Allah'ın kullarını bana bırakın! Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. "

 Şaban Piriş = Allah’ın kullarını bana bırakın, ben güvenilir bir peygamberim, demişti.

 Sadık Türkmen = “Allah’ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben sizin için güvenilir bir elçiyim!

 Seyyid Kutub = Ey Allah'ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

 Suat Yıldırım = (17-18) Biz onlardan önce Firavun’un halkını da imtihan ettik, onlara da pek değerli bir resul gelip demişti ki: "Ey Allah’ın kulları, benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin; çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

 Süleyman Ateş = "Allâh'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben sizin için güvenilir bir elçiyim."

 Tefhim-ul Kuran = Dedi ki: «Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim.»

 Ümit Şimşek = 'Allah'ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

 Yaşar Nuri Öztürk = Şöyle sesleniyordu: "Ey Allah'ın kulları, bana gelin! Çünkü ben sizin için güvenilir bir resulüm."

 İskender Ali Mihr = (Hz. Musa): “Allah’ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.” (demişti).

 İlyas Yorulmaz = “Allah’ın kullarını bana (İsrail oğullarını benimle gönderin) bırakın. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim” demişti.