Sonraki Ayet  
Sâd . Ayet Kelime Karşılaştırması

 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

  Sâd, vel kur’âni zîz zikr(zikri).

Kelime Karşılaştırma
sâd : Sad
ve : ve andolsun
el kur’âni : Kur’ân
: sahip
ez zikri : zikir
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Sâd. O şanlı, şerefli Kur’an’a andolsun (ki o, Allah sözüdür).

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sâd, andolsun şerefli Kur'ân'a.

 Abdullah Parlıyan = Sâd, hatırlatma ve öğüt dolu Kur'ân'a bak ve düşün.

 Adem Uğur = Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

 Ahmed Hulusi = Sâd. . . Hakikatini hatırlatıcı Kur'ân!

 Ahmet Tekin = Sâd. Hakları ve sorumlulukları, ilâhî emirleri ve günahtan korunma yollarını, dini ve şeriatı, şanınızı ve şerefinizi yükseltecek hükümranlık esaslarını içeren, zikir ve öğütlerle dolu, okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur’ân’a andolsun!

 Ahmet Varol = Sâd. Zikir sahibi [1] Kur'an'a andolsun;

 Ali Bulaç = Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

 Ali Fikri Yavuz = Sâd. Şerefle dolu Kur’an hakkı için,

 Ali Ünal = Sād. Gerçeği anlatan ve (ona karşı çıkanları) ikaz buyuran şerefli Kur’ân’a andolsun (ki sen, Allah’ın dinini tebliğ için gönderilen bir rasûlsün).

 Bayraktar Bayraklı = (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.[477]

 Bekir Sadak = (1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

 Celal Yıldırım = Sâd. Öğüd veren Kur'ân'a and olsun ;

 Cemal Külünkoğlu = (1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.

 Diyanet İşleri (eski) = (1-2) Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

 Diyanet Vakfi = (1-2) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 Edip Yüksel = SS; mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sâd. bu zikrile meşhun Kur'ana bak

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sâd. Bu zikirle dolu Kur'ân'a bak!

 Gültekin Onan = Sad, zikir dolu Kuran'a andolsun;

 Harun Yıldırım = Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

 Hasan Basri Çantay = Saad. O şanlı, şerefli Kur'ana yemîn ederim ki,

 Hayrat Neşriyat = Sâd; şerefli Kur’ân’a yemîn olsun (ki o haktır)!

 İbni Kesir = Sad. Zikr dolu Kur'an'a yemin olsun.

 Kadri Çelik = Sâd. Uyarı dolu Kur'an'a andolsun (ki sen peygamberlerdensin).

 Muhammed Esed = Sad. Düşün öğüt ve uyarılarla dolu olan bu Kuran'ı!

 Mustafa İslamoğlu = Sad! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur'an şahit olsun!

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sâd, şeref ve şan sahibi olan Kur'an hakkı için (iş o kâfirlerin dedikleri gibi değildir).

 Ömer Öngüt = Sâd. Zikir sahibi Kur'an'a yemin ederim ki!

 Şaban Piriş = Sâd. Şerefli/zikir sahibi olan Kur’an’a yemin olsun ki,

 Sadık Türkmen = Sâd. ANT OLSUN öğüt dolu Kur’an’a!

 Seyyid Kutub = Sad, zikir sahibi, şanlı Kur'an'a and olsun ki.

 Suat Yıldırım = Sâd. Bu şanlı şerefli Kur’ân hakkı için:

 Süleyman Ateş = Sâd, (uyarıcı) ve şanlı Kur'ân'a andolsun ki,

 Tefhim-ul Kuran = Sâd, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

 Ümit Şimşek = Sâd. And olsun öğüt dolu Kur'ân'a.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sâd. Zikir/öğüt/uyarı dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

 İskender Ali Mihr = Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.

 İlyas Yorulmaz = Sad. Öğütlerle dolu Kur’an’a and olsun ki.