Önceki Ayet Sonraki Ayet  
38. Sûre Sâd/2

 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

  Belillezîne keferû fî izzetin ve şikâk(şikâkın).

Kelime Karşılaştırma
bel : bilâkis, hayır
ellezîne : o kimseler, onlar
keferû : inkâr ettiler, küfrettiler
: içinde, de
izzetin : gurur, kibir
ve şikâkın : ve ayrılık
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Fakat inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Kâfir olanlar, ululanmadalar ve isyân içindeler.

 Abdullah Parlıyan = Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

 Adem Uğur = Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 Ahmed Hulusi = Bak kendilerini şerefli sanan o hakikat bilgisini inkâr edenler, hakikatlerinden kopuk bir yaşam içindedirler!

 Ahmet Tekin = Doğrusu, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, boş bir gurur, bir ayrılık, bir bölücülük, hakka muhalefet ve düşmanlık içindeler.

 Ahmet Varol = Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

 Ali Bulaç = Hayır; o inkâr edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 Ali Fikri Yavuz = (İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler.

 Ali Ünal = Ne var ki, (seni) ret ve inkâr edenler, gurur, kibir içinde ve (Kur’ân’a karşı) sürekli muhalefet halindedirler.

 Bayraktar Bayraklı = (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.[477]

 Bekir Sadak = (1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

 Celal Yıldırım = O inkâr edenler, bir gurur ve bölünme içindedirler.

 Cemal Külünkoğlu = (1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.

 Diyanet İşleri (eski) = (1-2) Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

 Diyanet Vakfi = (1-2) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 Edip Yüksel = Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 Gültekin Onan = Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 Harun Yıldırım = Küfredenler, aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

 Hasan Basri Çantay = (haal) küfredenler (in iddia etdikleri gibi değildir). Bil'akis (onların dışı boş) bir onur, (içi ise tam) bir tefrika içindedir.

 Hayrat Neşriyat = Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah’a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler.

 İbni Kesir = Hayır, o küfredenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 Kadri Çelik = Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 Muhammed Esed = Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış ve (bu sebeple) (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

 Mustafa İslamoğlu = Ama nerde! İnkarda direnenler (akletmek yerine) yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler.

 Ömer Öngüt = Kâfirler bilâkis bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 Şaban Piriş = Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler.

 Sadık Türkmen = Inkârcılar boş bir gurur ve bir ayrılık içindedirler.

 Seyyid Kutub = İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 Suat Yıldırım = (Kâfirler) Bu Kur’ân’ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.

 Süleyman Ateş = İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

 Tefhim-ul Kuran = Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

 Ümit Şimşek = Doğrusu, inkâr edenler kibirleri yüzünden muhalefet içindeler.

 Yaşar Nuri Öztürk = İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler.

 İskender Ali Mihr = Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.

 İlyas Yorulmaz = Doğruları inkâr edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler.