Önceki Ayet Sonraki Ayet  
61. Sûre Saff/9

 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

  Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu aled dîni kullihî ve lev kerihel muşrikû(muşrikûne).

Kelime Karşılaştırma
huve ellezî : o ..... dır
ersele : gönderdi
resûle-hu : onun resûlü, resûlü
bi el hudâ : hidayet ile
ve dîni el hakkı : ve Hakk’ın dîni, ezelî ve ebedî olan Allah’ın dîni
li yuzhire-hu : onu zahir (güçlü, kuvvetli ve üstün) kılmak için
ala ed dîni kulli-hî : dînlerin hepsinin üzerine
ve lev : ve bile, olsa bile
kerihe : kerih gördü, hoşlanmadı
el muşrikûne : müşrikler, şirk koşanlar, ortak koşanlar
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = O, bir mâbuttur ki Peygamberini, müşrikleri istemese de dini, bütün dinlere üst olsun diye doğru yolla ve gerçek dinle göndermiştir.

 Abdullah Parlıyan = Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlar, her ne kadar öfkelense de Allah elçisini; bütün batıl sistemlere üstün kılmak için, doğru yol üzere ve gerçek dini yayma görevi ile göndermiştir.

 Adem Uğur = Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur.

 Ahmed Hulusi = O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak - hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullâh bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa!

 Ahmet Tekin = O, Rasulünü bir hidayet rehberi olan Kur’ân ile ve toplumunuzda hakça düzeni gerçekleştirecek Hak Din ile, âdil bir şeriatla, gerçek medenî kuralları öğretmekle görevli özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderendir. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan, başka otoriteleri olan müşrikler istemeseler de dinini, düzenini bütün inançlara, medeniyetlere, rejimlere üstün ve hâkim kılmak için göndermiştir.

 Ahmet Varol = Allah'a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber'ini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.

 Ali Bulaç = Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

 Ali Fikri Yavuz = O Allah’dır ki, Peygamberini her dinin üstüne çıkarmak için, O’nu hidayet ve hak din ile gönderdi; isterse müşrikler hoşlanmasınlar.

 Ali Ünal = O Allah, Rasûlünü doğrunun ve doğruya giden yolun ta kendisiyle ve (adalet, hakkaniyet ve doğruluk üzerine oturan) Hak Din’le gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da, o Din’e başka her din ve sistemin üstünde bir mevki versin.

 Bayraktar Bayraklı = Müşrikler istemeseler de, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen Allah'tır.

 Bekir Sadak = Putperestler istemese de, dinini butun dinlerden ustun kilmak icin, peygamberini, dogruluk rehberi Kuran ve gercek dinle gonderen O'dur.*

 Celal Yıldırım = Allah'a ortak koşan putperestler, hoşlanmasalar bile, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini doğru yolu gösterici ve hakk din'le gönderen O'dur.

 Cemal Külünkoğlu = Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur.

 Diyanet İşleri (eski) = Ortak koşanlar istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak için, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve gerçek dinle gönderen O'dur.

 Diyanet Vakfi = Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur.

 Edip Yüksel = O, elçisini hidayet ve gerçek din ile gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın, ortak koşanlar hoşlanmasa da..

 Elmalılı Hamdi Yazır = O Allahdır ki Resulünü hidayet kanunu ve hak dini ile gönderdi, onu her dinin üstüne çıkarmak için, isterse müşrikler hoşlanmasınlar.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O'dur dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet kanunu ve hak dini ile gönderen; isterse müşrikler hoşlanmasınlar!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler istemese de onu, bütün dinlerin üstüne çıkarsın.

 Gültekin Onan = Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (islamı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

 Harun Yıldırım = Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Çünkü onu –müşrikler hoş görmese bile bütün dinlere üstün kılacaktır.

 Hasan Basri Çantay = O, peygamberini hidâyet ve hak dîn ile gönderendir. Çünkü O, bunu diğer bütün dînlerden üstün kılacakdır, müşriklerin hoşuna gitmese de.

 Hayrat Neşriyat = O (Allah), müşrikler hoşlanmasa da, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile onu (İslâm’ı)dinlerin hepsine üstün kılsın diye gönderendir.

 İbni Kesir = Müşrikler istemeseler de; dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur.

 Kadri Çelik = Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur.

 Muhammed Esed = Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlar ne kadar öfkelense de, elçisini, bütün (batıl) dinlere üstün kılmak üzere rehberliği ve hakikat dinini yaymak (görevi) ile gönderen O'dur.

 Mustafa İslamoğlu = Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlar hoşlanmasa da, Elçi'sini yol rehberliği ve (hak) dini kendi bütünlüğü içinde tamamen ortaya koymak için Hakk'ın dini ile gönderen O'dur.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (8-9) Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler, Allah ise nûrunu tamamlayıcıdır. Velev ki, kâfirler hoşlanmasınlar. O, o (Mabûd-u Kerîm)dir ki Peygamberini Kur'an ile ve hak din ile gönderdi. Onu her din üzerine yükseltmek için. Velev ki müşriklerin hoşuna gitmesin.

 Ömer Öngüt = Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoş görmesinler.

 Şaban Piriş = O’dur Peygamberini kılavuz ve hak din ile bütün dinlere üstün gelsin diye gönderen! Müşriklerin hoşuna gitmese de..

 Sadık Türkmen = ‘o’; kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, (insan hak ve özgürlüklerine önem veren) dinini, (insan hak ve özgürlüklerine önem vermeyen, uydurulmuş) dinlere üstün kılmak üzere, Rasûlünü doğru yol ve gerçek din ile gönderendir.

 Seyyid Kutub = Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur.

 Suat Yıldırım = O Resulünü, diğer bütün dinlere üstün kılmak için, hidâyet ve hak dini ile göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar.

 Süleyman Ateş = O, Elçisini, hidâyet ve hak din ile gönderdi ki müşrikler hoşlanmasa da onu, bütün dinlere üstün getirsin.

 Tefhim-ul Kuran = Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslâm'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

 Ümit Şimşek = Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen Odur-müşrikler isterse hoşlanmasın.

 Yaşar Nuri Öztürk = Resulünü hidayet ve hak dini getirmek üzere o gönderdi ki, ortak koşanlar hoşlanmasa bile, onu tüm dinlerden üstün kılsın.

 İskender Ali Mihr = Resûl’ünü hidayet ile ve (esasları unutulmuş olan) dînlerin hepsinin üzerine, izhar etmek (açıklayıp doğrusunu ispat etmek) için, Hakk dîn (Allah’ın ezelî ve ebedî olan dîni) ile gönderen O’dur. Ve müşrikler, kerih görseler bile.

 İlyas Yorulmaz = O Allah, ortak koşanlar istemeseler de, elçisini hidayet rehberi (Kur’an) ve Hak din ile, diğer bütün batıl dinlere galebe çalsın diye gönderendir.