Önceki Ayet Sonraki Ayet  
72. Sûre Cin/4

 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

  Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).

Kelime Karşılaştırma
ve enne-hu : ve onun ..... olduğu
kâne : oldu
yekûlu : söylüyor
sefîhu-nâ : bizim sefih, ahmak olanımız
alâ allâhi : Allah’a karşı
şetatan : asılsız, saçmasapan şeyler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş lâflar ediyormuş.

 Abdullah Parlıyan = Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış.

 Adem Uğur = Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

 Ahmed Hulusi = "Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"

 Ahmet Tekin = 'Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.'

 Ahmet Varol = Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

 Ali Bulaç = "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."

 Ali Fikri Yavuz = Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah’a karşı saçma söz söylüyormuş.

 Ali Ünal = ‘Meğer içimizdeki aklı ermezler, Allah hakkında ne olmadık sözler ediyorlarmış.

 Bayraktar Bayraklı = “Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”

 Bekir Sadak = «Dogrusu aramizdaki beyinsiz, Allah'a karsi yalanlar uyduruyordu.»

 Celal Yıldırım = Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah'a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu.

 Cemal Külünkoğlu = “Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.”

 Diyanet İşleri (eski) = 'Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu.'

 Diyanet Vakfi = Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

 Edip Yüksel = 'ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

 Gültekin Onan = "Doğrusu şu: bizim beyinsizlerimiz, Tanrı'ya karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.

 Harun Yıldırım = “Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah’a karşı asılsız şeyler söylüyormuş.”

 Hasan Basri Çantay = «Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».

 Hayrat Neşriyat = 'Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.'

 İbni Kesir = Doğrusu bizim beyinsizimiz; Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş.

 Kadri Çelik = “Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah'a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş.”

 Muhammed Esed = Ve (şimdi öğreniyoruz ki) aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyordu,

 Mustafa İslamoğlu = Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah'a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu.

 Ömer Nasuhi Bilmen = «Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»

 Ömer Öngüt = "Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. "

 Şaban Piriş = Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.

 Sadık Türkmen = Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş.

 Seyyid Kutub = Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.

 Suat Yıldırım = (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

 Süleyman Ateş = Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allâh hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

 Tefhim-ul Kuran = «Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»

 Ümit Şimşek = 'Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.

 Yaşar Nuri Öztürk = "Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş."

 İskender Ali Mihr = Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).

 İlyas Yorulmaz = “İçimizdeki beyinsizler, Allah’ın ortakları olduğunu söylüyorlardı. ”