Önceki Ayet Sonraki Ayet  
8. Sûre Enfâl/27

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

  Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tehûnûllâhe ver resûle ve tehûnû emânâtikum ve entum ta'lemûn(ta'lemûne).

Kelime Karşılaştırma
yâ eyyuhâ : ey o kimseler
ellezîne âmenû : inanan, âmenû olan, Allah’a ulaşmayı dileyen kimseler
lâ tehûnû allâhe : Allah’a ihanet etmeyin
ve er resûle : ve resûl
ve tehûnû : ve ihanet ediyorsunuz
emânâti-kum : emanetlerinize
ve entum : ve siz
ta’lemûne : biliyorsunuz
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ey inananlar, Allah'a ve Peygambere hıyânet etmeyin ve bile bile emânetlerinize de hıyânette bulunmayın.

 Abdullah Parlıyan = O halde ey iman edenler! Allah'a ve elçiye karşı hainlik etmeyin. Bilip dururken kendi emanetlerinize, hainlik eder misiniz?

 Adem Uğur = Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber e hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.

 Ahmed Hulusi = Ey iman edenler. . . Allâh'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin. . . Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!

 Ahmet Tekin = Ey iman nimetine kavuşanlar, Allah’ın ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulünün size tevdî ettiği emanetlere, görevlere, sorumluluklara, Kur’ân’a ve sünnete hâinlik etmeyin, sonra bile bile kendi emanetlerinize, kendi haklarınıza, kendi menfaatlerinize hâinlik etmiş olursunuz.

 Ahmet Varol = Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin.

 Ali Bulaç = Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.

 Ali Fikri Yavuz = Ey Mü’minler! Allah’a ve Peygambere hainlik etmeyin. Bile bile aranızdaki emânetlere de hainlik etmeyin.

 Ali Ünal = Ey iman edenler! Allah’a ve (risaletin zirve temsilcisi) Rasûl’e hainlik etmeyin; böyle yaparsanız, (birbirinizin ırzı, malı, namusu ve size tevdi edilen makam, mevki, vazife ve sorumluluklar gibi) aranızdaki emanetleri koruyamaz, onlara da bile bile hainlik etmiş olursunuz.

 Bayraktar Bayraklı = Ey inananlar! Allah'a ve Peygamberine ihanet etmeyiniz! Bile bile, size güvenilen şeylere ihanet etmiş olursunuz.[157]

 Bekir Sadak = Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere karsi hainlik etmeyin, size guvenilen seylere bile bile hiyanet etmis olursunuz.

 Celal Yıldırım = Ey imân edenler! Bildiğiniz halde Allah'a ve Peygamber'e hıyanet etmeyin ; (sonra) size inanılıp güvenilen şeylere hıyanet edersiniz.

 Cemal Külünkoğlu = Ey inananlar! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin! (Yoksa) siz bilerek kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.

 Diyanet İşleri (eski) = Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere karşı hainlik etmeyin, size güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.

 Diyanet Vakfi = Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.

 Edip Yüksel = Ey inananlar, ALLAH'a ve elçisine ihanet etmeyin; sorumluklarınıza bile bile ihanet etmiş olursunuz.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne hıyanet etmeyin ki bile bile emanetlerinize hıyanet etmiyesiniz

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ey iman edenler, Allah ve Resulüne hiyanet etmeyin ki, bile bile kendi emanetlerinize hiyanet etmiş olmayasınız.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki, bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.

 Gültekin Onan = Ey inananlar, Tanrı'ya ve elçisine ihanet etmeyin; bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.

 Harun Yıldırım = Ey iman edenler, Allah’a ve Rasulüne ihanet etmeyin ki o halde bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz.

 Hasan Basri Çantay = Ey îman edenler, Allaha ve o peygambere haainlik etmeyin. Siz, kendiniz bilib dururken, kendi emânetlerinize haainlik eder misiniz?

 Hayrat Neşriyat = Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûl(ün)e ihânet etmeyin! Hem siz bile bile emânetlerinize de hâinlik etmeyin!

 İbni Kesir = Ey iman edenler; Allah'a ve peygamberlerine ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz.

 Kadri Çelik = Ey iman edenler! Allah'a ve resulüne ihanet etmeyin ve bile bile emanetlerinize asla hıyanette bulunmayın.

 Muhammed Esed = (O halde,) siz ey imana erişenler, Allaha ve Elçiye karşı haince davranmayın; size tevdi edilen emanete bilerek ihanet etmeyin!

 Mustafa İslamoğlu = Siz ey iman edenler! Allah'a ve Elçi'ye ihanet etmeyin! Sonra, korumanız gereken değerlere bile bile ihanet etmiş olursunuz.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ey imân edenler! Allah Teâlâ'ya ve Peygamber'e hiyânet etmeyiniz ve emanetlerinize hiyânette bulunmayınız. Halbuki, siz bilirsiniz.

 Ömer Öngüt = Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hâinlik etmeyin. Kendiniz bilip dururken emânetlerinize de hâinlik etmeyin.

 Şaban Piriş = -Ey iman edenler! Allah’a ve Elçisi’ne hıyanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de hıyanet etmeyin!

 Sadık Türkmen = Ey iman EDENLER! Allah’a ve Rasûlüne hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin.

 Seyyid Kutub = Ey mü'minler Allah'a, Peygamber'e hıyanet etmeyiniz. Yoksa üstlendiğiniz emanetlere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.

 Suat Yıldırım = Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne hıyanet etmeyin, bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin!

 Süleyman Ateş = Ey inananlar, bile bile emânetlerinize hiyânet etmek sûretiyle Allah'a ve Elçisine hiyânet etmeyin.

 Tefhim-ul Kuran = Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.

 Ümit Şimşek = Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin; yoksa bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz.

 Yaşar Nuri Öztürk = Ey inananlar! Allah'a ve resule hıyanet etmeyin! Bilip durduğunuz halde, öz emanetlerinize hıyanet mi ediyorsunuz?

 İskender Ali Mihr = Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler), Allah’a ve Resûl’üne ihanet etmeyin! Ve siz, kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz.

 İlyas Yorulmaz = Ey iman edenler! Allah’a ve onun elçisine ihanet etmeyin ve size emanet edilen şeylere de (önemini) bildiğiniz halde ihanet etmeyin.