Önceki Ayet Sonraki Ayet  
64. Sûre Teğâbun/15

 إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

  İnnemâ emvalukum ve evlâdukum fitneh(fitnetun), vallâhu indehû ecrun azîm(azîmun).

Kelime Karşılaştırma
innemâ : ancak, fakat, oysa
emvalu-kum : sizin mallarınız
ve evlâdu-kum : ve sizin evlâtlarınız, çocuklarınız
fitnetun : fitne, imtihan, deneme
ve allâhu : ve Allah
inde-hu : onun yanında, katında
ecrun : ecir, karşılık
azîmun : büyük
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Mallarınız ve evlâtlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükâfat var.

 Abdullah Parlıyan = Mallarınız ve çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdırlar. Onların yüzünden günaha girmeyin. Allah katındaki sevap ve mükafat dünya malından daha üstündür.

 Adem Uğur = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

 Ahmed Hulusi = Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a gelince), O'nun indîndedir büyük ecir.

 Ahmet Tekin = Servetleriniz ve evlâtlarınız bir azgınlık, bir sıkıntı, bir ihtilâf sebebidir, ağır bir imtihan aracıdır. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.

 Ahmet Varol = Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.

 Ali Bulaç = Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

 Ali Fikri Yavuz = Her halde mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir belâ ve imtihandır; (çünkü sizi birtakım günahlara sokabilirler). Allah ise, büyük sevab O’nun katındadır.

 Ali Ünal = Mallarınız da, çocuklarınız da sizin için bir imtihan, bir kayma veya pişip olgunlaşma sebebidir. Allah katında ise, (nazara alınması, ona göre davranılması gereken) çok büyük bir mükâfat vardır.

 Bayraktar Bayraklı = Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır.

 Bekir Sadak = Dogrusu mallariniz ve cocuklariniz bir imtihandir. Buyuk ecir ise Allah katindadir.

 Celal Yıldırım = Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitne (imtihan, uğraşı ve üzüntü)dir. Büyük mükâfat Allah kalındadır.

 Cemal Külünkoğlu = Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır.

 Diyanet Vakfi = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

 Edip Yüksel = Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH'ın yanındadır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Her halde mallarınız ve evlâdlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük ecir, onun yanındadır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır.

 Gültekin Onan = Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Tanrı ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

 Harun Yıldırım = Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır.

 Hasan Basri Çantay = Mallarınız da, evlâdlarınız da sizin için ancak bir imtihan (mevzuu) dur. Allah ise, büyük mükâfat Onun nezdindedir.

 Hayrat Neşriyat = Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfât ancak O’nun katındadır.

 İbni Kesir = Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.

 Kadri Çelik = Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O'nun katında olandır.

 Muhammed Esed = Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir ayartma aracıdır, halbuki Allah katında muhteşem bir ödül vardır.

 Mustafa İslamoğlu = Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibarettir; Allah'a gelince: O, katında muhteşem bir ödül bulunandır.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır.

 Ömer Öngüt = Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.

 Şaban Piriş = Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah’tır.

 Sadık Türkmen = Mallarınız ve çocuklarınız niyetinizin/gerçeğinizin açığa çıkarılmasıdır. Allah katında ise büyük bir ödül vardır.

 Seyyid Kutub = Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır.

 Suat Yıldırım = Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.

 Süleyman Ateş = Mallarınız ve evlâdlarınız bir fitne (sınav)dır, (Allâh, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allâh ise, işte büyük ödül O'nun yanındadır.

 Tefhim-ul Kuran = Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

 Ümit Şimşek = Mallarınız da, evlâtlarınız da birer imtihandır. Allah katında ise pek büyük bir ödül vardır.

 Yaşar Nuri Öztürk = Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır.

 İskender Ali Mihr = Oysa sizin mallarınız ve evlâtlarınız fitnedir (imtihandır). Ve Allah ki, ecrun azîm (en büyük mükâfat) O’nun indindedir (katındadır).

 İlyas Yorulmaz = Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vasıtasıdır. Allah’ın katındaki karşılıklar ise, daha büyüktür.