Sûre Açıklaması
Nas Suresi (Arapça: سورة الناس) Kur'an'ın 114. ve son suresidir. 6 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 21. suredir. Felak Suresi ile aynı konuyu işleyen sure, insanların ve İslam mitolojisinde insanlara bir takım zararlar verebileceklerine inanılan cinlerin kötülüğünden Allah'a sığınmayı emretmektedir. Felak suresi ile birlikte muavvizeteyn (iki koruyucu) olarak anılmaktadır. Nas kelimesi çoğu çeviride insanlar olarak çevrilmiştir. Kimi çevirilerde ise halk olarak çevirisi yapılmıştır. Fakat son ayette hem 'cin' hem de 'nas' tan bahsetmesi itibariyle nas kelimesini insanlar (çoğul) olarak çevrilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uygun görülmüştür. Bu surede ayet sonları sin (س) harfi ile bitmektedir.

Mekkî
Halklar/ İnsanlar/ Bilinenler
114
6
20
80
Sesli Süre Dinleme
Nâs

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

 Nâs / 1 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!


مَلِكِ النَّاسِ

 Nâs / 2 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!


إِلَهِ النَّاسِ

 Nâs / 3 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!


مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

 Nâs / 4 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

 Nâs / 5 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!


مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

 Nâs / 6 -

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!