Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Sâd . Ayet Kelime Karşılaştırması

 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

  Em indehum hazâinu rahmeti rabbikel azîzil vehhâb(vehhâbi).

Kelime Karşılaştırma
em : yoksa, yahut ..... mı
inde-hum : onların yanında
hazâinu : hazineler
rahmeti : rahmet
rabbi-ke : senin Rabbin
el azîzi : azîz, üstün ve güçlü
el vehhâbi : karşılıksız veren, lütufkâr, hediye veren, hibe eden
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Yoksa üstün ve vergisi bol Rabbinin hazîneleri, onların yanında mı?

 Abdullah Parlıyan = Yoksa daima üstün olan ve çok lütufta bulunan Rabbinin, rahmet hazinelerine sahip olduklarını mı zannederler?

 Adem Uğur = Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

 Ahmed Hulusi = Yoksa Aziyz, Vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri (nimetleri) onların indînde mi?

 Ahmet Tekin = Yoksa, kudretli ve hükümran, ihsanı bol Rabbinin rahmet hazineleri, peygamberlik tevdii onların elinde mi?

 Ahmet Varol = Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanlarında mıdır?

 Ali Bulaç = Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

 Ali Fikri Yavuz = Yoksa (Ey Rasûlüm), Kur’an’ı sana ihsan eden = Vehhâb, her şeye üstün olan = Azîz Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

 Ali Ünal = Yoksa, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Vehhâb (bol bol ve karşılıksız veren) Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında (da, kendi arzularına göre peygamberlik mi dağıtıyorlar)?

 Bayraktar Bayraklı = Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Bekir Sadak = Yoksa, guclu ve cok ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri onlarin yaninda midir?

 Celal Yıldırım = Yoksa O, cok güçlü, çok üstün, O çok karşılıksız bağışlayan, ihsanda bulunan Rabb'ın rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Cemal Külünkoğlu = Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Diyanet İşleri (eski) = Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Diyanet Vakfi = Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

 Edip Yüksel = Yoksa Üstün olan ve Bahşeden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Elmalılı Hamdi Yazır = Yoksa sana onu veren azîz vehhab rabbının rahmet hazîneleri onların yanında mı?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Yoksa sana onu (Kur'an'ı) veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Yoksa sana o Kur'ân'ı veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

 Gültekin Onan = Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

 Harun Yıldırım = Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

 Hasan Basri Çantay = Onların nezdinde O yegâne gaalib, (peygamberliği ve her şey'i dilediğine) ihsâneden Rabbinin rahmet hazîneleri mi var yoksa?

 Hayrat Neşriyat = Yoksa Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) Vehhâb (çok ihsân edici) olan Rabbinin rahmet hazîneleri onların yanında mıdır?

 İbni Kesir = Yoksa O Aziz, Vehhab Rabbının rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Kadri Çelik = Yoksa güçlü olan ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

 Muhammed Esed = Yoksa onlar, kudret ve lütuf sahibi olan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip (olduklarını mı zanneder)ler?

 Mustafa İslamoğlu = Yoksa, mutlak kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazinelerinin tasarrufu onların elinde mi?

 Ömer Nasuhi Bilmen = Yoksa onların yanında mıdır, her şeye galip, çokça bağışlayıcı olan Rabbinin rahmet hazineleri?

 Ömer Öngüt = Yoksa O Aziz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Şaban Piriş = Yoksa güçlü ve bol bol veren Rabbi’nin rahmet hazineleri onların yanında mı?

 Sadık Türkmen = Yoksa üstün ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

 Seyyid Kutub = Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabb'inin rahmet hazineleri, onların yanında mıdır?

 Suat Yıldırım = O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?

 Süleyman Ateş = Yoksa dâimâ üstün olan, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

 Tefhim-ul Kuran = Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

 Ümit Şimşek = Yoksa herşeye üstün kudret sahibi ve bütün nimetlerin bağışlayıcısı olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

 Yaşar Nuri Öztürk = Yoksa Azîz, Vahhâb olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı?

 İskender Ali Mihr = Yoksa Azîz (yüce) ve Vehhab (çok bağışlayıcı ve lütufkâr) olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

 İlyas Yorulmaz = Yoksa bağışlayıcı ve çok güçlü olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?