Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Mü’minûn . Ayet Kelime Karşılaştırması

 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

  Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).

Kelime Karşılaştırma
ve ellezîne : ve o kimseler, onlar
hum : onlar
li emânâti-him : emanetlerine
ve ahdi-him : ve ahdlerine
râûne : riayet edenler, koruyanlar, uyanlar, sadık olanlar
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve öyle kişilerdir onlar ki emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.

 Abdullah Parlıyan = Ve onlar ki, emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.

 Adem Uğur = Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

 Ahmed Hulusi = Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar.

 Ahmet Tekin = Mü’minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.

 Ahmet Varol = (Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

 Ali Bulaç = (Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

 Ali Fikri Yavuz = Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

 Ali Ünal = O mü’minler, üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti, vazifeyi dikkatle gözetir ve verdikleri sözleri tastamam yerine getirirler.

 Bayraktar Bayraklı = Müminler emanetleri korur ve verdikleri sözleri yerine getirirler.

 Bekir Sadak = Onlar emanetlerini ve sozlerini yerine getirirler.

 Celal Yıldırım = Onlar ki emânetlerini ve verdikleri sözü gözetir (yerine getirirler.

 Cemal Külünkoğlu = Onlar, emanetlerine ve sözleşmelerine sadakat gösterirler.

 Diyanet İşleri (eski) = Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

 Diyanet Vakfi = Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

 Edip Yüksel = Onlar ki kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,

 Gültekin Onan = (Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

 Harun Yıldırım = Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

 Hasan Basri Çantay = (Öyle mü'minler) ki onlar emânetlerine ve ahidlerine riaayetkârdırlar.

 Hayrat Neşriyat = Yine o kimseler ki, onlar emânetlerine ve sözlerine riâyet edenlerdir.

 İbni Kesir = Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

 Kadri Çelik = (Hakeza) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.

 Muhammed Esed = ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler,

 Mustafa İslamoğlu = yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve o mü'minler ki, onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

 Ömer Öngüt = O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

 Şaban Piriş = Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

 Sadık Türkmen = Ve onlar ki; emânetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

 Seyyid Kutub = Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar.

 Suat Yıldırım = O müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.

 Süleyman Ateş = Ve o(mü'min)ler emânetlerine ve ahidlerine özen gösterirler.

 Tefhim-ul Kuran = (Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

 Ümit Şimşek = O mü'minler, emanet ve ahidlerine riayet ederler.

 Yaşar Nuri Öztürk = O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır.

 İskender Ali Mihr = Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).

 İlyas Yorulmaz = İnananlar, emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeyi özenle gözetirler.