Önceki Ayet Sonraki Ayet  
38. Sûre Sâd/79

 قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

  Kâle rabbi fe enzırnî ilâ yevmi yub’asûn(yub’asûne).

Kelime Karşılaştırma
kâle : dedi
rabbi : Rabbim
fe : o halde, öyleyse
enzır-nî : beni inzar et, bana mühlet ver
ilâ yevmi yub’asûne : beas (yeniden dirilme) gününe
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Rabbim demişti, ölüleri dirilteceğin güne dek öldürme beni.

 Abdullah Parlıyan = İblis: “Ey Rabbim!” dedi. “O halde herkesin dirileceği güne kadar, bana mühlet ver.”

 Adem Uğur = İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

 Ahmed Hulusi = (İblis) dedi ki: "Rabbim! (İnsanların ölümle) bâ's olacakları zamana kadar bana mühlet ver (kuvvelerimi kullanabileyim onlara karşı). "

 Ahmet Tekin = İblis: 'Rabbim, insanların diriltilecekleri güne kadar, bana mühlet ver.' dedi.

 Ahmet Varol = Dedi ki: 'Ey Rabbim! Öyleyse onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı'.

 Ali Bulaç = Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana süre tanı."

 Ali Fikri Yavuz = (İblis şöyle) dedi: “- Ey Rabbim! O halde (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar beni geri bırak.”

 Ali Ünal = “Rabbim,” dedi İblis, “madem öyle, insanların diriltilip, kabirlerinden çıkarılacakları güne kadar bana süre tanı.”

 Bayraktar Bayraklı = İblis, “Ey Rabbim! Tekrar diriliş gününe kadar, bana süre ver” dedi.

 Bekir Sadak = «ORabbim! Dirilecekleri gune kadar beni ertele» dedi.

 Celal Yıldırım = İblîs : Rabbim ! Tekrar dirilip kalkacakları güne kadar bana mühlet ver, dedi.

 Cemal Külünkoğlu = İblis: “Ya Rabbi, o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver” dedi.

 Diyanet İşleri (eski) = 'Rabbim! Dirilecekleri güne kadar beni (canımı almayı) ertele' dedi.

 Diyanet Vakfi = İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

 Edip Yüksel = Dedi ki, 'Rabbim, dirilecekleri güne dek beni ertele.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Dedi: ya rab! o halde ba'solunacakları güne kadar beni geri bırak

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = (İblis de): «Yarab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar beni geri bırak.» dedi.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = İblis: «Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.» dedi.

 Gültekin Onan = Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana süre tanı."

 Harun Yıldırım = İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

 Hasan Basri Çantay = Dedi: «Ey Rabbim, o halde (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver».

 Hayrat Neşriyat = (İblis:) 'Rabbim! Öyle ise bana (insanların) diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!' dedi.

 İbni Kesir = Dedi ki: Rabbım, diriltilecekleri güne kadar beni ertele.

 Kadri Çelik = Dedi ki: “Rabbim! Öyleyse onların dirilip kaldırılacakları güne kadar bana süre tanı.”

 Muhammed Esed = (İblis) "Ey Rabbim!" dedi, "O halde herkesin dirileceği Güne kadar bana mühlet ver!"

 Mustafa İslamoğlu = (İblis): "Rabbim!" dedi, "Madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı!"

 Ömer Nasuhi Bilmen = (İblis de) Dedi ki: «Yarabbi! Öyle ise bana ba's olunacakları güne kadar mühlet ver.»

 Ömer Öngüt = İblis: "Ey Rabbim! Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!" dedi.

 Şaban Piriş = -Rabbim, dedi. Tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı.

 Sadık Türkmen = ”rabbim!” dedi: “Dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.”

 Seyyid Kutub = İblis «Ey Rabbim! O halde tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver!» dedi.

 Suat Yıldırım = "Ya Rabbî, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin?" dedi.

 Süleyman Ateş = "Rabbim, dedi, öyleyse yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver."

 Tefhim-ul Kuran = Dedi ki: «Rabbim, öyleyse onların dirilip kaldırılacakları güne kadar bana süre tanı.»

 Ümit Şimşek = İblis 'Yâ Rabbi, onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı' dedi.

 Yaşar Nuri Öztürk = Dedi: "Rabbim, o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver."

 İskender Ali Mihr = (İblis): "Rabbim öyleyse beas (yeniden dirilme) gününe kadar beni inzar et (bana mühlet ver)." dedi.

 İlyas Yorulmaz = İblis “Rabbim! Bana diriliş gününe kadar izin ver” dedi.