Önceki Ayet Sonraki Ayet  
27. Sûre Neml/78

 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

  İnne rabbeke yakdî beynehum bi hukmihî, ve huvel azîzul alîm(alîmu).

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak ki
rabbe-ke : senin Rabbin
yakdî : hükmeder, hüküm verecek
beyne-hum : onların arasında
bi : ile
hukmi-hi : onun hükmü
ve huve : ve o
el azîzu : azîz, yüce
el alîmu : en iyi bilen
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphe yok ki Rabbin, hükmüyle, aralarında takdîr ettiğini yerine getirecektir ve odur üstün olan ve bilen.

 Abdullah Parlıyan = Ey inanan kişi! Gerçek şu ki, senin Rabbin onların arasında, kendi yasalarıyla hükmedecektir. Çünkü herşeyin aslını bilen, güçlü hükümdar O'dur.

 Adem Uğur = Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki senin Rabbin aralarındaki hükmünü açığa çıkartır onlarda. . . "HÛ"; Aziyz'dir, Aliym'dir.

 Ahmet Tekin = Rabbin, İsrâiloğulları arasında hak ve âdil olan hükmünü icra edecektir. O kudretli ve hükümrandır, her şeyi bilir.

 Ahmet Varol = Şüphesiz Rabbin onların aralarında hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir.

 Ali Bulaç = Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O, güçlü ve üstün olandır, bilendir.

 Ali Fikri Yavuz = Elbette senin Rabbin, (dinde ihtilâf eden kimselerin) aralarında hükmünü verecektir. Allah Azîz’dir= hükmünde gâlibdir, Alîm’dir= bütün hallerini bilir.

 Ali Ünal = Rabbin, onlar (inananlar ve inanmayanlar) arasında Kendi kanunlarıyla hükmedecektir. O, Azîz (izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip)tir, Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir.

 Bayraktar Bayraklı = Şüphe yok ki Rabbin, hükmüyle, aralarında takdîr ettiğini yerine getirecektir ve odur üstün olan ve bilen.

 Bekir Sadak = Rabbin suphesiz, aralarinda, kendi hukmunu verecektir. O gucludur, bilendir.

 Celal Yıldırım = Rabbın elbette onlar arasında kendi hükmünü verecektir ve O, çok üstündür, cok güçlüdür ve (her şeyi) bilendir.

 Cemal Külünkoğlu = Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

 Diyanet İşleri (eski) = Rabbin şüphesiz, aralarında, kendi hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir.

 Diyanet Vakfi = Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir.

 Edip Yüksel = Rabbin, onların arasında kararını verecektir. O Üstündür, Bilendir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Elbette rabbın hukmiyle beyinlerinde kazasını infaz buyuracaktır ve azîzdir o alîmdir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Elbette Rabbin, hükmüyle aralarında yargısını infaz buyuracaktır ve O, güçlüdür, herşeyi bilendir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Rabbin şüphesiz, onlar arasında kendi hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

 Gültekin Onan = Şüphesiz senin rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O, güçlü ve üstün olandır, bilendir.

 Harun Yıldırım = Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir.

 Hasan Basri Çantay = Muhakkak ki senin Rabbin onların arasındaki hükmünü yerine getirecek. O, mutlak gaalibdir, hakkıyle bilendir.

 Hayrat Neşriyat = Muhakkak ki Rabbin, onların arasında (hak ile) hükmünü verecektir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.

 İbni Kesir = Muhakkak ki RAbbın; onların arasında hükmünü verecektir. Ve O; Aziz'dir, Alim'dir.

 Kadri Çelik = Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O üstün güç sahibidir, bilendir.

 Muhammed Esed = Gerçek şu ki, (ey inanan kişi), senin Rabbin onların arasında kendi yasalarıyla hükmedecektir; çünkü her şeyin aslını bilen en yüce iktidar sahibi O'dur.

 Mustafa İslamoğlu = Elbette senin Rabbin, onların arasında kendi verdiği hükmü uygulayacaktır: zira O en yüce olandır, her şeyi bilendir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak ki, Rabbin onların arasında adâletiyle hükmedecektir. Ve o, her şeye kâdirdir, her şeyi kemaliyle bilendir.

 Ömer Öngüt = Şüphesiz ki Rabbin onların arasında kendi hükmünü verir. O Azîz'dir, her şeyi bilendir.

 Şaban Piriş = Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Güçlü ve bilgili olan O’dur.

 Sadık Türkmen = Şüphesiz rabbin onlar arasında hükmünü verecektir! Üstündür, bilendir.

 Seyyid Kutub = Hiç kuşkusuz Rabb'in İsrailoğulları hakkında kesin hükmünü verecektir. O üstün iradelidir ve her şeyi bilir.

 Suat Yıldırım = Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alîmdir (mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir).

 Süleyman Ateş = Şüphesiz, Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O, azizdir, hakkiyle bilendir.

 Tefhim-ul Kuran = Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O, güçlü ve üstün olandır, bilendir.

 Ümit Şimşek = Rabbin onlar arasında kendi hükmünü verir. Onun kudreti herşeye üstün, ilmi herşeyi kuşatıcıdır.

 Yaşar Nuri Öztürk = Rabbin, o İsrailoğulları arasında hükmünü verip gereğini yapacaktır. Azîz'dir, Alîm'dir O.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve O; Azîz’dir (yüce), Alîm’dir (en iyi bilen).

 İlyas Yorulmaz = Senin Rabbin, İsrail oğullarının arasındaki hükmünü muhakkak verecektir. O çok güçlü ve her şeyi bilendir.