Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Yûsuf . Ayet Kelime Karşılaştırması

 قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ

  Kâlû ve akbelû aleyhim mâzâ tefkidûn(tefkidûne).

Kelime Karşılaştırma
kâlû : dediler
ve akbelû : ve döndüler
aleyhim : onlara
mâzâ : ne, nedir
tefkidûne : kaybediyorsunuz (arıyorsunuz)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Yûsuf’un kardeşleri onlara dönerek, “Ne yitirdiniz?” dediler.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Yakup'un oğulları, onlara dönerek ne kaybettiniz dediler.

 Abdullah Parlıyan = Yûsuf'un kardeşleri, o çağırıcıya dönerek: “Ne kaybettiniz?” dediler.

 Adem Uğur = (Yusuf'un kardeşleri) onlara dönerek: Ne arıyorsunuz? dediler.

 Ahmed Hulusi = Onlara döndüler: "Nedir kaybolan?" dediler.

 Ahmet Tekin = Yûsuf’un kardeşleri onlara dönerek:'Ne kaybettiniz de arıyorsunuz?' dediler.

 Ahmet Varol = (Yakub'un oğulları) onlara doğru dönerek: 'Ne kaybettiniz?' dediler.

 Ali Bulaç = Onlara doğru yönelerek: "Neyi kaybettiniz?" dediler.

 Ali Fikri Yavuz = Kardeşler geriden gelenlere dönüp; “-Hangi yitiği arıyorsunuz?” dediler.

 Ali Ünal = Hemen geriye, gelenlere doğru dönüp şaşkınlık içinde, “Ne var? Neyiniz eksik?” diye sordular.

 Bayraktar Bayraklı = Yûsuf'un kardeşleri, sesin geldiği taraftakilere dönerek, “Ne kaybettiniz?” diye sordular.

 Bekir Sadak = Geri donerek, «Ne kaybettiniz?» dediler.

 Celal Yıldırım = (Bunun üzerine) kafile onlara geri dönerek, «ne kaybettiniz ?i diye sordular.

 Cemal Külünkoğlu = (Yusuf'un kardeşleri) onlara dönerek: “Ne kaybettiniz (ne arıyorsunuz)?” dediler.

 Diyanet İşleri (eski) = Geri dönerek, 'Ne kaybettiniz?' dediler.

 Diyanet Vakfi = (Yusuf'un kardeşleri) onlara dönerek: Ne arıyorsunuz? dediler.

 Edip Yüksel = Onları karşılayarak, 'Neyi kaybettiniz,' dediler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Bunlara döndüler de dediler: ne arıyorsunuz?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Bunlara döndüler ve: «Ne arıyorsunuz?» dediler.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Bunlara döndüler de dediler ki: «Ne arıyorsunuz?»

 Gültekin Onan = Onlara doğru yönelerek: "Neyi kaybettiniz?" dediler.

 Harun Yıldırım = Onlara doğru yönelerek: “Neyi kaybettiniz?” dediler.

 Hasan Basri Çantay = (Ya'kubun oğulları) onlara dönerek: «Ne gaaib etdiniz (Ne arıyorsunuz)?» dediler.

 Hayrat Neşriyat = (Yûsuf’un kardeşleri) onlara dönerek: 'Ne kaybettiniz?' dediler.

 İbni Kesir = Onlara döndüler ve: Ne kaybettiniz? dediler.

 Kadri Çelik = Onlara doğru yönelerek “Neyi kaybettiniz?” dediler.

 Muhammed Esed = Çığırtkana ve onunla beraber olanlara dönerek: "Nedir kaybettiğiniz?" diye sordular.

 Mustafa İslamoğlu = Onlara yönelerek şöyle seslendiler: "Nedir kaybettiğiniz?"

 Ömer Nasuhi Bilmen = Onlar döndüler de dediler ki: «Hangi şeyi arıyorsunuz?»

 Ömer Öngüt = (Kardeşleri) onlara dönüp: “Ne kaybettiniz?” dediler.

 Şaban Piriş = Geri dönerek: -Ne kaybettiniz? dediler.

 Sadık Türkmen = Onlara dönerek: “Kaybettiğiniz nedir?” dediler.

 Seyyid Kutub = Yusuf'un kardeşleri, görevlilere dönerek «Ne kaybettiniz?» dediler.

 Suat Yıldırım = Onlar geri dönüp geldiler ve: "Mesele nedir, ne kaybettiniz ki, bizi suçluyorsunuz?" dediler.

 Süleyman Ateş = Bunlara döndüler: "Ne kaybettiniz, (ne arıyorsunuz)? dediler.

 Tefhim-ul Kuran = Onlara doğru yönelerek «Neyi kaybettiniz?» dediler.

 Ümit Şimşek = Onlar dönüp 'Ne kaybettiniz?' diye sordular.

 Yaşar Nuri Öztürk = Onlara dönüp şöyle dediler: "Ne kaybettiniz?"

 İskender Ali Mihr = Onlara dönerek: “Kaybettiğiniz nedir?” dediler.

 İlyas Yorulmaz = Onlarda, seslenenlere yönelerek “ Kaybettiğiniz nedir?” diye sordular.