Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى

  Ve ennehû ehleke âdenil ûlâ.

Kelime Karşılaştırma
ve enne-hu : ve muhakkak ki o
ehleke : helâk etti
âden(i) : Âd (halkı)
el ûlâ : ilk, evvel, önce
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helâk eden.

 Abdullah Parlıyan = Ve şüphe yoktur ki, O'dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden.

 Adem Uğur = Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki "HÛ"dur, önceki Ad'ı helâk eden.

 Ahmet Tekin = Önceki Âd kavmini helâk eden de O’dur.

 Ahmet Varol = Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.

 Ali Bulaç = Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...

 Ali Ünal = O helâk etti önceki Âd’ı,

 Bayraktar Bayraklı = Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti.

 Bekir Sadak = (50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.

 Celal Yıldırım = (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.

 Cemal Külünkoğlu = (50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur, Semud'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur

 Diyanet İşleri (eski) = (50-51) İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

 Diyanet Vakfi = Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

 Edip Yüksel = O'dur helak eden eski Ad halkını,

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helâk eden.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O, helak etti önce gelen Âd'ı.

 Gültekin Onan = Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

 Harun Yıldırım = Doğrusu önce gelen Ad’ı o helak etti.

 Hasan Basri Çantay = Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,

 Hayrat Neşriyat = (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd’ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd’u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

 İbni Kesir = Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad'ı.

 Kadri Çelik = (50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.

 Muhammed Esed = ve O'dur yok eden kadim (kabileler) 'Ad

 Mustafa İslamoğlu = Ve elbet O helak etmiştir kadim Ad'ı,

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd'i.

 Ömer Öngüt = Birinci Âd kavmini O helâk etti.

 Şaban Piriş = O helak etti evvelki Âd’ı...

 Sadık Türkmen = Önceki âd kavmini helâk eden de O’dur.

 Seyyid Kutub = Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O'dur.

 Suat Yıldırım = (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 Süleyman Ateş = O helâk etti, önce gelen 'Âd'ı,

 Tefhim-ul Kuran = Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.

 Ümit Şimşek = Evvelki Âd kavmini de O helâk etti.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd'ı helâk etti.

 İskender Ali Mihr = Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

 İlyas Yorulmaz = Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O.