Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى

  Ve ennehu huve rabbuş şı’râ.

Kelime Karşılaştırma
ve enne-hu : ve muhakkak ki o
huve : o
rabbu : Rabbi
eş şi’râ : Şira (Yıldızı)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve şüphe yok ki odur Şi'râ yıldızının Rabbi.

 Abdullah Parlıyan = Tapındıkları şi'ra yıldızının da Rabbi O'dur.

 Adem Uğur = Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki "HÛ"dur, Rabbüş Şi'ra (Sirius yıldızının Rabbi)!

 Ahmet Tekin = Ak yıldızın Rabbi de O’dur.

 Ahmet Varol = Gerçek şu ki, Şi'ra (yıldızı)nın [4] Rabbi O'dur.

 Ali Bulaç = Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur.

 Ali Fikri Yavuz = Gerçekten (Huza’a kabilesinin tapındığı) Şi’ra yıldızının Rabbi O’dur...

 Ali Ünal = Ve O’dur (müşriklerin) taptığı Şira yıldızının Rabbi.

 Bayraktar Bayraklı = Şı‘râ yıldızının Rabbi de O'dur.

 Bekir Sadak = Dogrusu sira yildizinin Rabbi O'dur.

 Celal Yıldırım = Ve elbette ki O, Şi'râ yıldızı'nın da Rabbıdır.

 Cemal Külünkoğlu = Gerçekten (Huzaa kabilesinin tapındığı) Şi'ra yıldızının Rabbi O'dur.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu Şira yıldızının Rabbi O'dur.

 Diyanet Vakfi = Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.

 Edip Yüksel = O'dur Şira galaksisinin Rabbi.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve hakıkat Şi'ranın rabbı o

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Şüphesiz Şi'ra (yıldızı)nın Rabbi O'dur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur.

 Gültekin Onan = Doğrusu, Şi'ra (yıldızı)nın rabbi O'dur.

 Harun Yıldırım = Doğrusu Şi’ra’nın Rabbi O’dur.

 Hasan Basri Çantay = Hakıykat şu: «Şi'râ» yıldızının Rabbi de O.

 Hayrat Neşriyat = Hem doğrusu, (o kendisine taptıkları) Şi'râ (yıldızı)nın Rabbi (de) ancak O’dur.

 İbni Kesir = Doğrusu O'dur Şi'ra yıldızının Rabbı.

 Kadri Çelik = (Bazı müşriklerin taptıkları) “Şi'ra” yıldızının Rabbi de O'dur.

 Muhammed Esed = ve yalnız O'dur en parlak yıldıza destek veren;

 Mustafa İslamoğlu = Ve Şi'ra yıldızının Rabbi de kesinlikle O'dur.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve muhakkak ki, Şi'ra (yıldızı)nın Rabbi O'dur.

 Ömer Öngüt = Şi'râ yıldızının Rabbi de şüphesiz O'dur.

 Şaban Piriş = Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi de O’dur.

 Sadık Türkmen = Şi’râ(yıldızı)’nın rabbi de O’dur.

 Seyyid Kutub = (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şira» yıldızının Rabb'i de O'dur.

 Suat Yıldırım = (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 Süleyman Ateş = (Taptıkları) Şi'râ (yıldızı)nın Rabbi O'dur.

 Tefhim-ul Kuran = Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi de O'dur.

 Ümit Şimşek = Şi'râ yıldızının Rabbi de Odur.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiç kuşkusuz, Şi'ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O'dur.

 İskender Ali Mihr = Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.

 İlyas Yorulmaz = Şi’ra yıldızının Rabbi de O dur.