Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى

  Ve ennehu huve agnâ ve aknâ.

Kelime Karşılaştırma
ve enne-hu : ve muhakkak ki o
huve : o
agnâ : zengin eden
ve aknâ : ve varlıklı kılan
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve şüphe yok ki odur zengin eden ve sermaye veren.

 Abdullah Parlıyan = Zengin eden O'dur, sermaye verip memnun eden de O.

 Adem Uğur = Zengin eden de yoksul kılan da O'dur.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki "HÛ"dur, ganî eden de fakir kılan da.

 Ahmet Tekin = Kimseye minnet etmeden tok gözlü yaşatan da O, mala mülke servete sâmana boğan da O’dur.

 Ahmet Varol = Zengin eden ve servet verip memnun eden O'dur.

 Ali Bulaç = Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu zengin eden, sermaye veren O...

 Ali Ünal = Ve yine muhakkak O’dur (dilediğini) zengin eden, (dilediğine ise ancak) yeterli geçimlik veren.

 Bayraktar Bayraklı = Zengin eden de yoksul kılan da O'dur.

 Bekir Sadak = Dogrusu Zengin eden de varlikli kilan da O'dur.

 Celal Yıldırım = Ve şüphesiz O, hem zengin edendir, hem anasermaye verendir.

 Cemal Külünkoğlu = Ve şüphe yok ki, zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu zengin eden de varlıklı kılan da O'dur.

 Diyanet Vakfi = Zengin eden de yoksul kılan da O'dur.

 Edip Yüksel = O'dur Zengin eden, yoksul yapan.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hakıkat zengin eden, sermaye veren o

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Doğrusu zengin eden, sermaye veren de O'dur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.

 Gültekin Onan = Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı.

 Harun Yıldırım = Doğrusu muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı.

 Hasan Basri Çantay = Hakıykat şu (İnsanları) başkalarına muhtâc olmakdan o kurtardı ve O, sermâye saahibi kıldı.

 Hayrat Neşriyat = Ve muhakkak ki, zengin eden ve sermâye veren ancak O’dur.

 İbni Kesir = Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran da O'dur, sermaye sahibi kılan da.

 Kadri Çelik = Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.

 Muhammed Esed = isteklerden arındıran ve mülk sahibi kılan yalnız O'dur;

 Mustafa İslamoğlu = Yine elbet zengin eden de O'dur, sınırlayan da O.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve şüphe yok ki, O'dur zengin eden ve fakir düşüren O'dur.

 Ömer Öngüt = Zengin eden de O'dur, sermaye veren de O'dur.

 Şaban Piriş = Zengin kılan da O’dur. Kanaatkâr eden de.

 Sadık Türkmen = Zengin olmalarına izin veren O’dur, (elementleri yaratarak) imkân, sermaye veren de O’dur.

 Seyyid Kutub = İnsana zenginlik veren de gözünü doyuran da O'dur.

 Suat Yıldırım = (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 Süleyman Ateş = Zengin eden O'dur, bol verip memnun eden O.

 Tefhim-ul Kuran = Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı.

 Ümit Şimşek = İhtiyaçtan kurtaran da Odur, zengin eden de.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O'dur, nimete boğan da...

 İskender Ali Mihr = Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.

 İlyas Yorulmaz = İhtiyaçsız zengin olan ve yarattıklarının ihtiyaçlarını yeterli olarak veren de O dur.