Önceki Ayet Sonraki Ayet  
38. Sûre Sâd/45

 وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

  Vezkur ıbâdenâ ibrâhîme ve ishâka ve ya’kûbe ulîl eydî vel ebsâr(ebsâri).

Kelime Karşılaştırma
vezkur (ve uzkur) : zikret, hatırla
ibâde-nâ : kullarımız
İbrâhîme : İbrâhîm
ve ishâka : ve İshak
ve ya’kûbe : ve Yâkub
ulîl eydî : güç sahibi
ve el ebsâri : ve basiret
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve an kullarımız İbrâhim'i ve İshak'ı ve Yakup'u ki ibâdette kuvvetliydi bunlar, dinde gözleri açıktı.

 Abdullah Parlıyan = Hepsi de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla.

 Adem Uğur = (Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an.

 Ahmed Hulusi = Kudretli ve basîretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da zikret (an, hatırla)!

 Ahmet Tekin = Güç-kuvvet, devlet-teşkilat, iktidar ve ihsan sahibi, vakarlı, çevresini ve ileriyi görebilen, bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub’u da hatırlayarak insanlara anlat.

 Ahmet Varol = Güç ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

 Ali Bulaç = Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

 Ali Fikri Yavuz = Dinde görüş ve kuvvet sahibleri olan kullarımız İbrahîm’i, İshâk’ı, Yakûb’u da hatırla.

 Ali Ünal = (Allah’a ibadet, O’nun yolunda hizmet ve salih işler yapmada) güçlü ve basiret sahibi (eşya ve hadiselerdeki hikmet ve gerçekleri çok iyi gören) o zatları –kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u– da hatırla.

 Bayraktar Bayraklı = Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrâhim, İshâk ve Ya‘kûb'u da hatırla![483]

 Bekir Sadak = Guclu ve anlayisli olan kullarimiz Ibrahim, Ishak ve Yakub'u da an.

 Celal Yıldırım = Kudretli, basiretli kullarımız ibrahim, İshâk ve Yâkub'u an.

 Cemal Külünkoğlu = (45-47) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla! Biz onları ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Çünkü onlar, bizim katımızda seçkin iyi kişilerdendir.

 Diyanet İşleri (eski) = Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

 Diyanet Vakfi = (Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an.

 Edip Yüksel = Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u anımsa. Becerikli idiler, ileri görüşlü idiler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Kullarımız İbrahimi, İshakı, Ya'kubu da an, eller ve gözler sahibleri idiler

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Eller ve gözler sahipleri (güçlü ve basiretli) kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahipleri idiler.

 Gültekin Onan = Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

 Harun Yıldırım = Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an.

 Hasan Basri Çantay = Kuvvetlerin ve basıyretlerin saahibleri olan kullarımız İbrâhîmi, İshakı, Ya'kubu da an.

 Hayrat Neşriyat = (Ey Habîbim!) Kuvvet ve basîret sâhibi kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya'kub’u da an!

 İbni Kesir = Kuvvetli ve basiretli kullarımız; İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da hatırla.

 Kadri Çelik = Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

 Muhammed Esed = (Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub'u hatırla:

 Mustafa İslamoğlu = Has kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla: hepsi de güçlü bir kişilik ve keskin bir idrak sahibiydiler.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (45-46) Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim'i ve İshak'ı ve Ya'kub'u da an. Şüphe yok ki, Biz onları dar-ı ahireti düşünme hasletiyle mümtaz, ihlâs sahipleri kılmıştık.

 Ömer Öngüt = Resulüm! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an!

 Şaban Piriş = Güç (aksiyon) ve basiret (fikir) sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da hatırla.

 Sadık Türkmen = Ibrahim kulumuzu, İshak’ı ve Yakub’u da an/hatırla! Güçlü ve ileri görüş sahibi kullarımızı!..

 Seyyid Kutub = Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

 Suat Yıldırım = (Ey Resulüm) Kuvvetli ve basiretli olan o zatları; kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub’u da an!

 Süleyman Ateş = Kuvvetli ve bâsiretli kullarımız İbrâhim'i, İshak'ı ve Ya'kûb'u da an.

 Tefhim-ul Kuran = Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

 Ümit Şimşek = Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

 Yaşar Nuri Öztürk = Güçlü kuvvetli, bakış ve görüş sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an!

 İskender Ali Mihr = Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrâhîm (A.S)’ı, İshak (A.S)’ı ve Yâkub (A.S)’ı zikret.

 İlyas Yorulmaz = Güç ve doğru bir kavrayış sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da hatırla.