Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Duhân . Ayet Kelime Karşılaştırması

 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

  İnne yevmel faslı mîkâtuhum ecmaîn(ecmaîne).

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak ki
yevme : gün
el faslı : fasıl, ayırma
mîkâtu-hum : onların belirlenmiş vakti
ecmaîne : hepsi
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür.

 Abdullah Parlıyan = Şüphesiz o hakkı batıldan, haklıyı haksızdan ayırma günü, insanların hepsinin hesaba çekilmek üzere toplanacakları gündür

 Adem Uğur = Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.

 Ahmed Hulusi = Belirlenmiş ayırt etme sürecinde onların hepsi bir araya gelecektir.

 Ahmet Tekin = Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

 Ahmet Varol = Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir.

 Ali Bulaç = Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

 Ali Fikri Yavuz = (Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir.

 Ali Ünal = (Hakla bâtılın, müttakîlerle inkârcı–müşrik günahkârların arasının tamamen ayrılacağı) o Hüküm ve Ayrışma Günü, bütün insanlar için bir araya gelme günüdür.

 Bayraktar Bayraklı = Haklıyı haksızdan ayırma günü, onların hepsinin toplanma günüdür.

 Bekir Sadak = Dogrusu hukum gunu hepsinin bir arada bulunacagi gundur.

 Celal Yıldırım = Şüphesiz ki O, (mü'min ile kâfirin, hakk ile bâtılın, doğru ile eğrinin birbirinden) ayırd edileceği gün, hepsinin belirlenmiş (biraraya getirilip toplanma) vaktidir.

 Cemal Külünkoğlu = Şüphesiz bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür.

 Diyanet Vakfi = Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.

 Edip Yüksel = Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

 Gültekin Onan = Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

 Harun Yıldırım = (Hakla bâtılın, müttakîlerle inkârcı–müşrik günahkârların arasının tamamen ayrılacağı) o Hüküm ve Ayrışma Günü, bütün insanlar için bir araya gelme günüdür.

 Hasan Basri Çantay = Şübhe yok ki o ayırd etme günü onların, topunun (va'd ve ta'yîn edilmiş) yakıtlarıdır.

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki (hak ile bâtılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği) o ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir.

 İbni Kesir = Muhakkak ki ayırdetme günü, hepsinin bir arada bulunacağı vakittir.

 Kadri Çelik = Şüphesiz o (hak ve batılı) ayırma günü, hepinizin belirlenmiş vaktidir.

 Muhammed Esed = Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Karar Günü, onların tümü için belirlenmiş olan bir gündür.

 Mustafa İslamoğlu = (Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Şüphe yok ki, o ayırış günü onların cümleten mev'id olan vakitleridir.

 Ömer Öngüt = Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür.

 Şaban Piriş = Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir.

 Sadık Türkmen = Gerçek şu Kİ; ayırt etme/hüküm günü, onların hepsinin buluşma/duruşma günüdür.

 Seyyid Kutub = Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür.

 Suat Yıldırım = Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

 Süleyman Ateş = (Hakkın bâtıldan ayrılacağı) Hüküm günü, hepsinin varacağı gündür.

 Tefhim-ul Kuran = Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir;

 Ümit Şimşek = Hüküm günü, hepsi için belirlenmiş bir vakittir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki fasıl günü, onların hepsinin belirlenmiş vaktidir.

 İlyas Yorulmaz = Şüphesiz ki, doğrularla yanlışların ayrılacağı gün, bütün insanların toplanma zamanıdır.