Önceki Ayet Sonraki Ayet  
78. Sûre Nebe’/39

 ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا

  Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

Kelime Karşılaştırma
zâlike : işte
el yevmu : o gün
el hakku : Hakk
fe men : artık kim
şâe : diler
ittehaze : ittihaz eder, edinir
ilâ rabbi-hî : Rabbine
meâben : meab, sığınak, melce
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir.

 Abdullah Parlıyan = Gerçek olan ve muhakkak gelecek gün o gündür. O halde dileyen Rabbine giden yolu tutsun.

 Adem Uğur = İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

 Ahmed Hulusi = İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!

 Ahmet Tekin = İşte bu, gerçekleşeceği, hesap sorulacağı konusunda şüphe olmayan hakkın teslim edileceği gündür. Allahın sünneti, düzenin yasaları ve iradesinin tecellisi içinde kim kendi iradesini ve tercihini o günü düşünerek kullanırsa, Rabbine giden bir yol, İslâmî bir hayat tarzı tutar.

 Ahmet Varol = İşte bu gerçek olan gündür. Artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar.

 Ali Bulaç = İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

 Ali Fikri Yavuz = İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın).

 Ali Ünal = Gerçekleşmesi kesin ve mutlak hakkın hakim olacağı gündür o gün. Artık dileyen, Rabbisine güvenli bir dönüş için yol tutar.

 Bayraktar Bayraklı = İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun.

 Bekir Sadak = Iste gercek gun budur. Dileyen kimse, Rabbine goturecek bir yol benimser.

 Celal Yıldırım = İşte hakk olan gün, budur. Arzu eden kimse Rabbına bir varış yolu edinsin !

 Cemal Külünkoğlu = İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak bir gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin (inansın ve Allah için faydalı işler yapsın).

 Diyanet İşleri (eski) = İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser.

 Diyanet Vakfi = İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

 Edip Yüksel = İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.

 Elmalılı Hamdi Yazır = O gün ki haktır, o halde dileyen Rabbına varacak bir yüz edinsin

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

 Gültekin Onan = İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen rabbine bir dönüş yeri edinsin.

 Harun Yıldırım = İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir yol edinsin.

 Hasan Basri Çantay = İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin.

 Hayrat Neşriyat = İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 İbni Kesir = İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.

 Kadri Çelik = İşte bu, hak olan gündür. O halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

 Muhammed Esed = Bu, Nihai Hakikat Günü olacaktır. O halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun!

 Mustafa İslamoğlu = İşte bu, hakkın tecelli ettiği gündür: artık dileyen Rabbine varan bir yol tutsun!

 Ömer Nasuhi Bilmen = İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.

 Ömer Öngüt = İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar.

 Şaban Piriş = İşte bu gerçek olan gündür. Artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar.

 Sadık Türkmen = Işte bu, gerçek gündür. O halde dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar.

 Seyyid Kutub = işte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol benimser.

 Suat Yıldırım = İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O’na sığınır.

 Süleyman Ateş = İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 Tefhim-ul Kuran = İşte bu, hak olan gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

 Ümit Şimşek = İşte bu gerçek olan gündür. Artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutsun.

 Yaşar Nuri Öztürk = İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!

 İskender Ali Mihr = İşte o gün (mürşidin eli Hakk’a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm’i) yol ittihaz eder. (Allah’a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.

 İlyas Yorulmaz = İşte hesap günü gerçektir. Dileyen kimse, Rabbini, sığınılacak yer edinir.