Önceki Ayet  
İnsan . Ayet Kelime Karşılaştırması

 يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

  Yudhilu men yeşâu fî rahmetihî, vez zâlimîne eadde lehum azâben elîmâ(elîmen).

Kelime Karşılaştırma
yudhılu : dahil eder
men : kimse, kişi
yeşâu : diledi
fî rahmeti-hî : rahmetinin içine
ve ez zâlimîne : ve zalimler
eadde : hazırladı
lehum : onlar için
azâben : azap
elîmen : elîm, acı
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.

 Abdullah Parlıyan = Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır.

 Adem Uğur = O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

 Ahmed Hulusi = Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır!

 Ahmet Tekin = Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları rahmetine gark eder. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimler, müşrikler için can yakıp inleten müthiş bir azap hazırlamıştır.

 Ahmet Varol = Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

 Ali Bulaç = Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

 Ali Fikri Yavuz = Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.

 Ali Ünal = O, dilediğini rahmetine alır. (O’na şirk koşarak en büyük zulmü işleyen) zalimler için ise pek acı bir azap hazırlamıştır.

 Bayraktar Bayraklı = (29-31) Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]

 Bekir Sadak = Diledigine rahmet eder. Zalimlere, iste onlara, can yakici bir azap hazirlamistir. *

 Celal Yıldırım = Diiediği kimseyi rahmetine alır; zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azâb hazırlanmıştır.

 Cemal Külünkoğlu = Dileyeni (dilediği takdirde) rahmetine kabul eder. Zalimler için şiddetli bir azap hazırlamıştır.

 Diyanet İşleri (eski) = Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

 Diyanet Vakfi = O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

 Edip Yüksel = O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

 Gültekin Onan = Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

 Harun Yıldırım = Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

 Hasan Basri Çantay = Kimi dilerse rahmetine sokar. Zaalimler (e gelince.) Onlar için elem verici bir azâb hazırlamışdır O.

 Hayrat Neşriyat = O, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) rahmetine dâhil eder. Zâlimlere gelince, onlar için çok elemli bir azab hazırlamıştır.

 İbni Kesir = Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır.

 Kadri Çelik = Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

 Muhammed Esed = Dileyeni rahmetine kabul eder; ama zalimler için (öteki dünyada) şiddetli bir azap hazırlamıştır.

 Mustafa İslamoğlu = O , isteyen kimseyi rahmetine sokmayı diler; ne ki zalimler için de elim bir azap hazırlamıştır.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Dilediğini rahmetine sokar, zalimlere (gelince) onlar için elem verici bir azab hazırlamıştır.

 Ömer Öngüt = Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zâlimlere ise elem verici bir azab hazırlamıştır.

 Şaban Piriş = Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.

 Sadık Türkmen = O, dileyeni (rahmetine girmek için bir şeyler yapanı), rahmetinin içine alır/rahmet eder/bağışlar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştır.

 Seyyid Kutub = O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına Alır. Zalimlere gelince O, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

 Suat Yıldırım = Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.

 Süleyman Ateş = Dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince, onlar için acı bir azâb hazırlamıştır.

 Tefhim-ul Kuran = Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

 Ümit Şimşek = O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler için ise O acı bir azap hazırlamıştır.

 Yaşar Nuri Öztürk = Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

 İskender Ali Mihr = O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.

 İlyas Yorulmaz = Allah dilediği kimseyi rahmetine koyar ve zalimler içinde acıklı bir azap hazırlamıştır.