Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Necm . Ayet Kelime Karşılaştırması

 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى

  İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ.

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak ki (gerçek şu ki)
ellezîne : o kimseler
lâ yu’minûne : îmân etmeyenler
bi el âhireti : ahirete
le yusemmûne : isimlendiriyorlar
el melâikete : melekleri
tesmiyete : isimlerle
el unsâ : dişi
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphe yok ki âhirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.

 Abdullah Parlıyan = Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.

 Adem Uğur = Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, melekleri elbette dişi olarak tanımlarlar.

 Ahmet Tekin = Âhirete, ebedî yurda inanmayanlar, meleklere dişi varlık isimleri takıyorlar.

 Ahmet Varol = Gerçekten ahirete inanmayanlar melekleri dişi adlarıyla adlandırıyorlar.

 Ali Bulaç = Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu ahirete iman etmiyenler, meleklere dişi ismi takıb duruyorlar. (Melekler, Allah’ın kızlarıdır diyorlar).

 Ali Ünal = Âhiret’e inanmayanlardır ki, melekleri (Allah’ın kızları olarak kabul etmekte ve onlara) dişi isimleri takmaktadırlar.

 Bayraktar Bayraklı = Ahiret hayatına inanmayanlar, meleklere kız adı veriyorlar.

 Bekir Sadak = Dogrusu ahirete inanmayanlar, meleklere"Disi» adini takarlar.

 Celal Yıldırım = Şüphesiz, Âhiret'e inanmayanlar, melekleri dişi diye adlandırırlar.

 Cemal Külünkoğlu = Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu ahirete inanmayanlar, meleklere 'dişi' adını takarlar.

 Diyanet Vakfi = Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.

 Edip Yüksel = Ahirete inanmıyanlar melekleri dişi olarak nitelendirmektedirler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Evet Âhırete iymanı olmıyanlar Melâikeye dişi adı takıp duruyorlar

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Evet ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıp duruyorlar.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar

 Gültekin Onan = Gerçek şu ki, ahirete inanmayanlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 Harun Yıldırım = Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 Hasan Basri Çantay = Hakıykat, âhirete îman etmez olanlar, meleklere alabildiğine dişi adı takarlar.

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki âhirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar.

 İbni Kesir = Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlarını takarlar.

 Kadri Çelik = Doğrusu ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendirirler.

 Muhammed Esed = Bakın, (ancak) öteki dünyaya (samimiyetle) inanmayanlar, melekleri dişi varlıklar olarak görürler;

 Mustafa İslamoğlu = Elbet ahirete inanmayan kimseler, melekleri dişi isimlerle adlandırırlar.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak o kimseler ki, ahirete imân etmezler, elbette melekleri dişilerin adıyla adlandırırlar.

 Ömer Öngüt = Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar.

 Şaban Piriş = Doğrusu ahirete inanmayanlar, melekleri dişi olarak isimlendiriyorlar.

 Sadık Türkmen = Ahiret’e inanmayanlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 Seyyid Kutub = Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar.

 Suat Yıldırım = Evet, âhirete inanmayanlardır ki melaikeyi Allah’ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.

 Süleyman Ateş = Âhirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.

 Tefhim-ul Kuran = Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 Ümit Şimşek = Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar.

 Yaşar Nuri Öztürk = O âhirete inanmayanlar, meleklere mutlaka dişilerin adlarını takarlar.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

 İlyas Yorulmaz = Ahiret gününe inanmayanlar, melekleri dişilere verdikleri isimlerle isimlendirdiler.