Önceki Ayet Sonraki Ayet  
35. Sûre Fâtır/26

 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

  Summe ehaztullezîne keferû fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

Kelime Karşılaştırma
summe : sonra
ehaztu : aldım, yakaladım
ellezîne : onlar
keferû : inkâr ettiler
fe : artık, bundan sonra, bunun üzerine
keyfe : nasıl
kâne : oldu
nekîri : inkârım (benim inkâr edilmem)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sonra o kâfir olanları helâk ettim ben, benim onları inkârım ve cezâlandırmam nasılmış, gördüler.

 Abdullah Parlıyan = Sonra ben de, o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu, onlar gördüler.

 Adem Uğur = Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

 Ahmed Hulusi = Sonra o hakikat bilgisini inkâr edenleri yakaladım. . . Benim Nekiyr'im (beni inkâr sonucu cezam) nasıl oldu!

 Ahmet Tekin = Sonra ben, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların işlerini bitirdim. Beni tanımamak nasılmış, kendilerini gözden çıkarmam, gazabım nasılmış bir bak.

 Ahmet Varol = Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu?

 Ali Bulaç = Sonra Ben de o inkâr edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu (onlar gördüler)?

 Ali Fikri Yavuz = Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...

 Ali Ünal = Sonunda, küfürde diretenleri kıskıvrak yakaladım. Görsünler bakalım Benim reddedişim, tanımayışım nasıl olurmuş!

 Bayraktar Bayraklı = Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu!

 Bekir Sadak = Sonra Ben, inkar edenleri yakaladim. Beni inkar etmek nasil olur? *

 Celal Yıldırım = Sonra o inkâr edenleri yakalayıverdim. (Bir görsünler) beni inkâr nasıl olur?

 Cemal Külünkoğlu = Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl olurmuş (gördüler)!

 Diyanet İşleri (eski) = Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?

 Diyanet Vakfi = Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

 Edip Yüksel = Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sonra Ben, o küfredenleri tutup alıverdim. O zaman inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?

 Gültekin Onan = Sonra ben de o küfredenleri yakalayıverdim. Benim inkarım nasıl oldu?

 Harun Yıldırım = Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

 Hasan Basri Çantay = Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.

 Hayrat Neşriyat = Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!

 İbni Kesir = Sonra o küfretmiş olanları yakaladım. Beni inkar etmek nasılmış?

 Kadri Çelik = Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni küfürleri (sebebiyle azabım) nasıl oldu (görmüş oldular)?

 Muhammed Esed = (fakat) sonunda hakikati inkara şartlanmış olanların tümünün hesabını gördüm: Benim (birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!

 Mustafa İslamoğlu = En sonunda inkarda ısrar edenleri yakaladım: Haydi, inkar nasıl olurmuş görsünler bakalım!

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).

 Ömer Öngüt = Sonra ben o kâfirleri yakaladım. Benim intikamım nasıl oldu?

 Şaban Piriş = Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!

 Sadık Türkmen = Sonra ben, inkâr edenlerin tümünün hesabını gördüm. Benim onları inkârım (cezalandırmam) nasılmış, bak gör?

 Seyyid Kutub = Sonra ben kâfirlerin yakalarına yapıştım. Benim karşı darbem nasıl oldu?

 Suat Yıldırım = Sonra da Beni inkâr edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım!

 Süleyman Ateş = Sonra ben de o inkâr edenleri yakaladım. Benim (onları) inkârım (cezâlandırmam) nasıl oldu?

 Tefhim-ul Kuran = Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu (onlar gördüler)?

 Ümit Şimşek = Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?

 Yaşar Nuri Öztürk = Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Ama nasıl oldu benim azabım?!

 İskender Ali Mihr = Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?

 İlyas Yorulmaz = Sonra, elçilerin getirdiklerini inkâr edenleri yakaladım. (Bakın bakalım) İnkâr etmek nasılmış?