Önceki Ayet Sonraki Ayet  
85. Sûre Bürûc/19

 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

  Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).

Kelime Karşılaştırma
bel(i) ellezîne : hayır onlar, ..... olanlar
keferû : inkâr ettiler
: içinde
tekzîbin : tekzip, yalanlama
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.

 Abdullah Parlıyan = Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

 Adem Uğur = Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

 Ahmed Hulusi = Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

 Ahmet Tekin = Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân’ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?

 Ahmet Varol = Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

 Ali Bulaç = Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 Ali Fikri Yavuz = Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

 Ali Ünal = Fakat o küfredenler yine de hakkı yalanlamada ısrar ediyorlar.

 Bayraktar Bayraklı = Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

 Bekir Sadak = Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.

 Celal Yıldırım = Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..

 Cemal Külünkoğlu = Hayır, o inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

 Diyanet Vakfi = Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

 Edip Yüksel = İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

 Gültekin Onan = Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 Harun Yıldırım = Hayır, küfürde ısrar edenler bir yalanlama içindeler.

 Hasan Basri Çantay = Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

 Hayrat Neşriyat = (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)

 İbni Kesir = Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.

 Kadri Çelik = Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 Muhammed Esed = Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

 Mustafa İslamoğlu = Maalesef inkarı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

 Ömer Öngüt = Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.

 Şaban Piriş = Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

 Sadık Türkmen = Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

 Seyyid Kutub = Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

 Suat Yıldırım = Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

 Süleyman Ateş = Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.

 Tefhim-ul Kuran = Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 Ümit Şimşek = İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.

 Yaşar Nuri Öztürk = Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

 İskender Ali Mihr = Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

 İlyas Yorulmaz = Onlar, gelen mesajları yalanlamak ve onları inkar etmek için mücadele eden kimselerdi.