Önceki Ayet Sonraki Ayet  
78. Sûre Nebe’/17

 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

  İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak ki
yevme : gün
el faslı : fasıl, ayrılma
kâne : oldu
mîkâten : belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakit
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.

 Abdullah Parlıyan = Muhakkak ki, iyinin kötünün birbirinden ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir.

 Adem Uğur = Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

 Ahmed Hulusi = Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

 Ahmet Tekin = Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, belirlenmiş gündür.

 Ahmet Varol = Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.

 Ali Bulaç = Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Ali Fikri Yavuz = Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.

 Ali Ünal = Evet, işte o Hüküm ve Ayrışma Günü, (dünya tarlasının mahsûlünü almak üzere) tayin edilmiş bir gündür.

 Bayraktar Bayraklı = Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir.

 Bekir Sadak = Dogrusu, hukum gununun vakti elbette tesbit edilmistir.

 Celal Yıldırım = Şüphesiz ki (Hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, haklıyı haksızdan) ayırd etme günü (Allah katında) belirlenmiş bir vakittir.

 Cemal Külünkoğlu = Şüphesiz ki, (doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edileceği) o ayrılma gününün (kıyametin) belirlenmiş bir vakti vardır.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.

 Diyanet Vakfi = Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

 Edip Yüksel = Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

 Gültekin Onan = Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Harun Yıldırım = Şüphesiz ayırdetme günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Hasan Basri Çantay = Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta'yîn edilmiş bir vakıtdır,

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.

 İbni Kesir = Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.

 Kadri Çelik = Şüphesiz o hüküm günü, (herkes için) belirlenmiş bir vakittir.

 Muhammed Esed = Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Ayrım Günü'nün belirlenmiş bir vakti vardır:

 Mustafa İslamoğlu = Şüphesiz Ayrışma Günü'nün belirlenmiş bir vakti mutlaka vardır:

 Ömer Nasuhi Bilmen = Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.

 Ömer Öngüt = Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

 Şaban Piriş = Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.

 Sadık Türkmen = Şüphesiz ayırma günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Seyyid Kutub = Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Suat Yıldırım = (İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

 Süleyman Ateş = Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Tefhim-ul Kuran = Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Ümit Şimşek = Hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.

 İlyas Yorulmaz = Elbette ki doğrularla yanlışları ayırma gününün bir vakti var.